نیما علوی

نیما علوی پژوهشگر در حوزه‌ی فلسفه و علوم اجتماعی، کارشناسی خود را در رشته جامعه‌شناسی اخذ کرد و تحصیلات خود را در رشته‌ی فلسفه در مرکز تحقیقات فلسفه‌ی مدرن اروپایی در داشگاه کینگزتُن لندن ادامه داد. موضوع پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد او مفهوم صیرورت در فلسفه هگل با تمرکز بر آرای پارمنیدس و هراکلیتوس بوده است. او هم‌زمان با فعالیت پژوهشی خود، همکاری‌های متعددی با نشریات مختلف داشته است. حوزه‌ی مطالعاتی او فلسفه‌های افلاطون، اسپینوزا و نیچه با تکیه بر آرإ و تفاسیر ژیل دلوز، فیلسوف معاصر فرانسوی است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • نیما علوی - پتک‌های نیچه بر فلسفه / 1- زایش تراژدی: سرشاری هستی و آری‌گویی
  • پتک‌های نیچه بر نیما علوی - فلسفه / 2- فلسفه در عصر تراژیک یونانیان
  • نیما علوی - پُتک‌های نیچه بر فلسفه / 3- تبارشناسی اخلاق
  • نیما علوی - پتک‌های نیچه بر فلسفه ؛ 4- چنین گفت زرتشت
  • نیما علوی - ساعت بی‌عقربه‌ی پروست؛ گفتارهایی درباره‌ی دیرند و حافظه
  • نیما علوی - داستان فلسفه ۳-صیرورت
  • نیما علوی - داستان فلسفه ۴-ایده
  • نیما علوی - قانون بخت؛ فورتونا و پادفلسفه‌ی ماکیاولی
  • نیما علوی - داستان فلسفه ۲-ماهیت
  • نیما علوی- داستان فلسفه 1-سرآغاز

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.