علی گلستانه

علی گلستانه (متولد ۱۳۶۳) منتقد هنری، نقاش، و مدرس تاریخ هنر است. او از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ عضو هیئت تحریریه‌ی دوهفته‌نامه‌ی تندیس بوده و از ۱۳۹۰ تا کنون مقاله‌ها و جستارهایی را در سایت ’حلقه‌ی تجریش‘، ماهنامه‌ی ’گلستانه‘، ماهنامه‌ی ’هنگام‘، دوهفته‌نامه‌ی ’مروارید‘، فصلنامه‌ی ’شیوه‘، فصلنامه‌ی ’فرم و نقد‘، و دیگر سایت‌ها و نشریات هنری نوشته یا ترجمه کرده است. ترجمه‌ی کتاب‌های ’نقاشیِ زندگیِ پست‌مدرن‘ (به همراه شکوفه غفاری، مجموعه مقاله، تهران: انتشارات خرد سرخ، ۱۳۹۸)، ’آر. بی. کیتای‘ (نوشته‌ی اندرو لمبرث، تهران: نشر نظر، ۱۳۹۹)، و ’مارکسیسم و تاریخ هنر‘ (به همراه شروین طاهری، نوشته‌ی اندرو همینگوی، تهران: نشر نظر، در دست انتشار) از دیگر کارهای او است. او از ۱۳۹۲ تا کنون به تدریس تاریخ هنر مشغول است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • علی گلستانه - نگارگریِ ایران و نظامِ تولید کتابخانه‌ای؛ درسگفتاری درباره‌ی شکل‌گیری، تکامل، و افول سبکِ نگارگری
  • علی گلستانه - از فرنگی‌مآبی تا طبیعت‌گرایی؛ شکل‌گیری و تکامل الگوی نقاشی طبیعت‌گرا در ایران
  • علی گلستانه - مرکز و حاشیه‌ی هنر؛ بحث‌هایی درباره‌ی «هنر جدید»
  • علی گلستانه - درونمایه‌های اساسی نقاشی مدرن

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.