• نمایش همه
  • مطالعات صدا و موسیقی
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • علوم انسانی و اجتماعی
  • دوره‌های پایه
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۳
محمدجواد سیدی، اخلاق علیه اخلاقیات؛ ۱- اسپینوزا، حلول و اخلاق
تاریخ شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۶-۱۸(۸جلسه)
محمدجواد سیدی

اخلاق علیه اخلاقیات؛ ۱- اسپینوزا، حلول و اخلاق

پروین سلاجقه- کارگاه نقد ادبی پیش‌رفته
تاریخ شروع: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۶جلسه)
پروین سلاجقه

کارگاه نقد ادبی پیش‌رفته

سمیرا الیاسی- اندیشه‌ی بیرون؛ میشل فوکو و مسأله‌ی ادبیات
تاریخ شروع: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه :ساعت ۱۸-۲۰(۴جلسه)
سمیرا الیاسی

اندیشه‌ی بیرون؛ میشل فوکو و مسأله‌ی ادبیات

لیلا پاپلی یزدی- تاب‌آوری و اقتصادهای فقیر: نگاهی باستان‌شناسانه
تاریخ شروع: ۳ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه :ساعت ۱۷-۱۹(۳جلسه)
لیلا پاپلی یزدی

تاب‌آوری و اقتصادهای فقیر: نگاهی باستان‌شناسانه

داود معظمی - تولد سوژه‌ی انقلابی از منظر نیچه و دلوز
تاریخ شروع: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوشنبه :ساعت ۱۶-۱۸(۴جلسه)
داود معظمی

تولد سوژه‌ی انقلابی از منظر نیچه و دلوز

جواد گنجی - درباره‌ی پدیده و مفهوم بازی
تاریخ شروع: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوشنبه :ساعت ۱۹-۲۱(۴جلسه)
جواد گنجی

درباره‌ی پدیده و مفهوم بازی

برنامه‌ی زمستان ۱۴۰۲
مهدی بهبودی - هنر صدا؛ مفهوم‌ها و کاربست‌ها ۱
تاریخ شروع: ۳ بهمن ۱۴۰۲
سه‌شنبه :ساعت ۱۰-۱۲(۱۲جلسه)
مهدی بهبودی

هنر صدا؛ مفهوم‌ها و کاربست‌ها ۱