• نمایش همه
  • مطالعات صدا و موسیقی
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • دوره‌های پایه
  • بازخوانی مکتوبات
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۳
محمدجواد سیدی، اخلاق علیه اخلاقیات؛ ۱- اسپینوزا، حلول و اخلاق
تاریخ شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۶-۱۸(۸جلسه)
محمدجواد سیدی

اخلاق علیه اخلاقیات؛ ۱- اسپینوزا، حلول و اخلاق

صالح نجفی- اضطرار زمان حال/رستگار کردن گذشته؛ تاریخ‌(های) سینمای ژان‌لوک گدار
تاریخ شروع: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
چهارشنبه :ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۴جلسه)
صالح نجفی

اضطرار زمان حال/رستگار کردن گذشته؛ تاریخ‌(های) سینمای ژان‌لوک گدار

پروین سلاجقه- کارگاه نقد ادبی پیش‌رفته
تاریخ شروع: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۶جلسه)
پروین سلاجقه

کارگاه نقد ادبی پیش‌رفته

سمیرا الیاسی- اندیشه‌ی بیرون؛ میشل فوکو و مسأله‌ی ادبیات
تاریخ شروع: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه :ساعت ۱۸-۲۰(۴جلسه)
سمیرا الیاسی

اندیشه‌ی بیرون؛ میشل فوکو و مسأله‌ی ادبیات

متن‌خوانی کتاب «حجاب و روشنفکران»، نوشته‌ی نوشین احمدی خراسانی
تاریخ شروع: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۶-۱۸(۳جلسه)
نگین باقری

متن‌خوانی کتاب «حجاب و روشنفکران»، نوشته‌ی نوشین احمدی خراسانی

مریم دژم‌خوی- بازنمایی زن در فیلم-فارسی
تاریخ شروع: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوشنبه :ساعت ۱۸-۲۰(۳جلسه)
مریم دژم‌خوی

بازنمایی زن در فیلم-فارسی

برنامه‌ی زمستان ۱۴۰۲
مهدی بهبودی - هنر صدا؛ مفهوم‌ها و کاربست‌ها ۱
تاریخ شروع: ۳ بهمن ۱۴۰۲
سه‌شنبه :ساعت ۱۰-۱۲(۱۲جلسه)
مهدی بهبودی

هنر صدا؛ مفهوم‌ها و کاربست‌ها ۱