• نمایش همه
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • علوم انسانی و اجتماعی
  • بازخوانی مکتوبات
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۳
سیکا سعدالدین - تاریخ اجتماعی سیاسی حکومت‌داری در خاورمیانه؛ ۱-از عهد باستان تا امپراتوری‌های ترکی-ایرانی
تاریخ شروع: ۸ خرداد ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰(۸جلسه)
سیکا سعدالدین

تاریخ اجتماعی سیاسی حکومت‌داری در خاورمیانه؛ ۱-از عهد باستان تا امپراتوری‌های ترکی-ایرانی

متن‌خوانی کتاب «مردانگی‌ ایرانی اواخر قاجار و اوایل پهلوی»، نوشته‌ی سیوان بالسلو
تاریخ شروع: ۱۹خرداد ۱۴۰۳
شنبه :ساعت ۱۶-۱۸(۳جلسه)
المیرا بهمنی

متن‌خوانی کتاب «مردانگی‌ ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی»، نوشته‌ی سیوان بالسلو