• نمایش همه
  • مطالعات صدا و موسیقی
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • علوم انسانی و اجتماعی
  • دوره‌های پایه
  • متن‌خوانی
برنامه‌ی زمستان ۱۴۰۲
متن‌خوانی با آیدین کیخایی - مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی موسیقی درس‌گفتارهای آدورنو، ۲-۱۹۶۱
تاریخ شروع: ۲۵ دی ۱۴۰۲
دوشنبه :ساعت ۱۶-۱۸(۸جلسه)
آیدین کیخایی

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی موسیقی؛ درس‌گفتارهای آدورنو، ۲-۱۹۶۱

نیما علوی - قانون بخت؛ فورتونا و پادفلسفه‌ی ماکیاولی
تاریخ شروع: ۳۰ دی ۱۴۰۲
شنبه :ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۹جلسه)
نیما علوی

قانون بخت؛ فورتونا و پادفلسفه‌ی ماکیاولی

مهدی بهبودی - هنر صدا؛ مفهوم‌ها و کاربست‌ها ۱
تاریخ شروع: ۳ بهمن ۱۴۰۲
سه‌شنبه :ساعت ۱۰-۱۲(۱۲جلسه)
مهدی بهبودی

هنر صدا؛ مفهوم‌ها و کاربست‌ها ۱

عارف دانیالی - از اولیس به دُن کیشوت؛ میلان کوندرا و نسبت رمان و مدرنیته
تاریخ شروع: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
چهارشنبه :ساعت ۱۸-۲۰(۵جلسه)
عارف دانیالی

از اولیس به دُن کیشوت؛ میلان کوندرا و نسبت رمان و مدرنیته

ساجد طیبی - معرفت‌شناسی جنبش‌های اجتماعی
تاریخ شروع: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
چهارشنبه :ساعت ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰(۵جلسه)
ساجد طیبی

معرفت‌شناسی جنبش‌های اجتماعی

فرهاد محرابی - اتوپیای انکار، رادیکالیسم تصویر؛ مروری بر سینمای کریس مارکر
تاریخ شروع: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
پنجشنبه :ساعت ۱۰-۱۲(۴جلسه)
فرهاد محرابی

اتوپیای انکار، رادیکالیسم تصویر؛ مروری بر سینمای کریس مارکر

امیر کمالی - ملال‌نامه‌ی نقش‌ها؛ «ادای شهادت» در نقاشی و رمان
تاریخ شروع: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
دوشنبه :ساعت ۱۸-۲۰(۶جلسه)
امیر کمالی

ملال‌نامه‌ی نقش‌ها؛ «ادای شهادت» در نقاشی و رمان

جواد گنجی - فرض ناظر ساده‌لوح و باورها و اوهام بی‌صاحب: اصل لذت در قلمرو فرهنگ
تاریخ شروع: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
دوشنبه :ساعت ۱۹-۲۱(۴جلسه)
جواد گنجی

فرض ناظر ساده‌لوح و باورها و اوهام بی‌صاحب: اصل لذت در قلمرو فرهنگ

پروین سلاجقه - کارگاه نقد ادبی
تاریخ شروع: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
سه‌شنبه :ساعت ۱۸-۲۰(۶جلسه)
پروین سلاجقه

کارگاه نقد ادبی

مریم دژم‌خوی - فراز و فرود جنبش زنان در عصر پهلوی
تاریخ شروع: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲
شنبه :ساعت ۱۸-۲۰(۳جلسه)
مریم دژم‌خوی

فراز و فرود جنبش زنان در عصر پهلوی