• نمایش همه
  • مطالعات صدا و موسیقی
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • علوم انسانی و اجتماعی
  • دوره‌های پایه
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۱
هانی اشرفی - دگردیسی ایده‌آلیسم آلمانی از کانت تا گادامر 2-هگل و ایده‌آلیسم مطلق؛ کلیات
تاریخ شروع: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
یکشنبه‌:ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۸جلسه)
هانی اشرفی

دگردیسی ایده‌آلیسم آلمانی از کانت تا گادامر ۲-هگل و ایده‌آلیسم مطلق؛ کلیات

بهرنگ نیک‌آئین - درآمدی بر مطالعات بینارشته‌ای موسیقی
تاریخ شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه‌:ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۵جلسه)
بهرنگ نیک‌آئین

درآمدی بر مطالعات بینارشته‌ای موسیقی

امیر کمالی - مارکسیسم و نقد ادبی؛ ۱-چینش مهره‌های سیاه؛ نخستین مواجهات سنت چپ با امر ادبی
تاریخ شروع: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه‌:ساعت ۱۸-۲۰(۵جلسه)
امیر کمالی

مارکسیسم و نقد ادبی؛ ۱-چینش مهره‌های سیاه؛ نخستین مواجهات سنت چپ با امر ادبی

مرتضی عابدینی‌فرد - تاریخ مختصر موسیقی غرب؛ ۲- رنسانس
تاریخ شروع: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
چهارشنبه‌:ساعت ۱۹-۲۱(۶جلسه)
مرتضی عابدینی‌فرد

تاریخ مختصر موسیقی غرب؛ ۲- رنسانس

نیما علوی - داستان فلسفه ۲-ماهیت
تاریخ شروع: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه‌:ساعت ۱۶-۱۸(۴جلسه)
نیما علوی

داستان فلسفه ۲-ماهیت

سینا صدقی - بیرونِ منظر؛ تأملات پدیدارشناختی بر بنیاد متافیزیک موسیقی ۲-تأسیس و تداوم
تاریخ شروع: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه‌:ساعت ۱۹-۲۱(۸جلسه)
سینا صدقی

بیرونِ منظر؛ تأملات پدیدارشناختی بر بنیاد متافیزیک موسیقی ۲-تأسیس و تداوم

صالح نجفی - رنج می‌برم پس هستم؛ فاسبیندر، مازوخیسم و راهبردِ رهایی
تاریخ شروع: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه‌:ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۴جلسه)
صالح نجفی

رنج می‌برم پس هستم؛ فاسبیندر، مازوخیسم و راهبردِ رهایی

تارا اله‌وردی - درک و دریافت موسیقی کلاسیک ایرانی
تاریخ شروع: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دوشنبه‌:ساعت ۱۶-۱۸(۷جلسه)
تارا اله‌وردی

درک و دریافت موسیقی کلاسیک ایرانی

جواد گنجی - عشق و فراز و نشیب‌های آن در روزگار تنهایی: ملاحظاتی روان‌کاوانه درباره‌ی عشق
تاریخ شروع: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه‌:ساعت ۱۹-۲۱(۴جلسه)
جواد گنجی

عشق و فراز و نشیب‌های آن در روزگار تنهایی: ملاحظاتی روان‌کاوانه درباره‌ی عشق

محمدامین خلیلیان - درآمدی بر زیبایی‌شناسی پدیدارشناختی رومن اینگاردن
تاریخ شروع: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه‌شنبه‌:ساعت ۱۶-۱۸(۴جلسه)
محمدامین خلیلیان

درآمدی بر زیبایی‌شناسی پدیدارشناختی رومن اینگاردن

روزبه فرازمند - اخلاق مواجهه در سینمای مستند
تاریخ شروع: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه‌شنبه‌:ساعت ۱۹-۲۱(۸جلسه)
روزبه فرازمند

اخلاق مواجهه در سینمای مستند

مهسا صباغی - نگاهی به ابعاد اجتماعی‌ سیاسی مسأله‌ی جنسیت در ایران
تاریخ شروع: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه‌:ساعت ۱۸-۲۰(۴جلسه)
مهسا صباغی

نگاهی به ابعاد اجتماعی‌ سیاسی مسأله‌ی جنسیت در ایران

کارن سلاجقه - بررسی تحلیلی جریان‎های موسیقی غرب در قرن بیستم؛ مکتب دوم وین
تاریخ شروع: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه‌:ساعت ۱۶-۱۸(۵جلسه)
کارن سلاجقه

بررسی تحلیلی جریان‎های موسیقی غرب در قرن بیستم؛ مکتب دوم وین

دکتر لیلا پاپلی یزدی - آموزش و رهایی؛ بازخوانی پائولو فریره و آگوستو بوآل
تاریخ شروع: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پنجشنبه‌:ساعت ۱۸-۲۰(۴جلسه)
لیلا پاپلی یزدی

آموزش و رهایی؛ بازخوانی پائولو فریره و آگوستو بوآل