• نمایش همه
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
برنامه‌ی پاییز ۱۴۰۰
دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - محاورات افلاطونی؛ ۲-سه محاوره‌ی نخستین
تاریخ شروع: ۱۲ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه‌:ساعت ۱۶-۱۸(۵جلسه)
سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

محاورات افلاطونی؛ ۲-سه محاوره‌ی نخستین

هلیا همدانی - هنر امروز و هزارتوهای زمان
تاریخ شروع: ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه‌:ساعت ۱۸-۲۰(۸جلسه)
هلیا همدانی

هنر امروز و هزارتوهای زمان