• نمایش همه
  • مطالعات صدا و موسیقی
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
برنامه‌ی تابستان ۱۴۰۲
موسیقی الکترونیک دست‌ساز؛ هنر هکِ سخت‌افزار
تاریخ شروع: ۲۶ تیر ۱۴۰۲
دوشنبه :ساعت ۱۰-۱۲(۱۲جلسه)
مهدی بهبودی

موسیقی الکترونیک دست‌ساز؛ هنر هکِ سخت‌افزار

مونا محققی - هنر و نقشه‌نگاری انتقادی
تاریخ شروع: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
شنبه :ساعت ۱۷-۱۹(۵جلسه)
مونا محققی

هنر و نقشه‌نگاری انتقادی