• نمایش همه
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • علوم انسانی و اجتماعی
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۳
محمدجواد سیدی، اخلاق علیه اخلاقیات؛ ۱- اسپینوزا، حلول و اخلاق
تاریخ شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۶-۱۸(۸جلسه)
محمدجواد سیدی

اخلاق علیه اخلاقیات؛ ۱- اسپینوزا، حلول و اخلاق

سیکا سعدالدین - تاریخ اجتماعی سیاسی حکومت‌داری در خاورمیانه؛ ۱-از عهد باستان تا امپراتوری‌های ترکی-ایرانی
تاریخ شروع: ۸ خرداد ۱۴۰۳
سه‌شنبه :ساعت ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰(۸جلسه)
سیکا سعدالدین

تاریخ اجتماعی سیاسی حکومت‌داری در خاورمیانه؛ ۱-از عهد باستان تا امپراتوری‌های ترکی-ایرانی