• نمایش همه
  • مطالعات صدا و موسیقی
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • علوم انسانی و اجتماعی
  • بازخوانی مکتوبات
برنامه‌ی تابستان ۱۴۰۳
چطور برای گوش‌ماهی کنار خیابان نقشه بکشیم؟ کارتوگرافی یک آرشیو قریب‌الوقوع
تاریخ شروع: دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳
دوشنبه،‌ سه‌شنبه و چهارشنبه:ساعت ۱۷-۲۱(۳جلسه)
آرش دهقانی، نوید قویدل

چطور برای گوش‌ماهی کنار خیابان نقشه بکشیم؟؛ کارتوگرافی یک آرشیو قریب‌الوقوع

از حال و هوای بنیادین به سوی رخداد و آزادی؛ چرا نباید از دلهره‌ها و ملال‌هایمان بترسیم؟
تاریخ شروع: شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
شنبه:ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۴جلسه)
احسان پویافر

از حال و هوای بنیادین به سوی رخداد و آزادی؛ چرا نباید از دلهره‌ها و ملال‌هایمان بترسیم؟

ورای کلمات: زبان در مقام روح حیات؛ پازولینی و راه‌های نرفته
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
چهارشنبه:ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۴جلسه)
صالح نجفی

ورای کلمات: زبان در مقام روح حیات؛ پازولینی و راه‌های نرفته

آشنایی با موسیقی اقوام ایرانی
تاریخ شروع: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
شنبه:ساعت ۱۰-۱۲(۸جلسه)
تارا اله‌وردی

آشنایی با موسیقی اقوام ایرانی

سینما و مارکسیسم
تاریخ شروع: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
یکشنبه:ساعت ۱۸-۲۰(۸جلسه)
رضا غیاث

سینما و مارکسیسم

سرآغاز نفت در ایران: بازخوانی یک وضعیت استعماری
تاریخ شروع: دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
دوشنبه:ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۴جلسه)
مریم دژم‌خوی

سرآغاز نفت در ایران: بازخوانی یک وضعیت استعماری

فیلسوف در فارسی
تاریخ شروع: دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
دوشنبه:ساعت ۱۸-۲۰(۵جلسه)
امیر کمالی

فیلسوف در فارسی

متن‌خوانی کتاب اقتصاد سیاسی اشتغال زنان در ایران ۸۷-۱۳۵۷
تاریخ شروع: ۶ مرداد ۱۴۰۳
شنبه:ساعت ۱۶-۱۸(۳جلسه)
سمیه قدوسی

متن‌خوانی کتاب اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران ۸۷-۱۳۵۷

گذار ایران به سرمایه‌داری در قرن طولانی نوزدهم
تاریخ شروع: سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳
سه‌شنبه:ساعت ۱۸-۲۰(۶جلسه)
علیرضا خزائی

گذار ایران به سرمایه‌داری در قرن طولانی نوزدهم

درس‌گفتاری درباره‌ی کوارتت‌های هایدن؛ از گرگ‌و‌میش مبهم آغازین تا طلوع روشنی
تاریخ شروع: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳
دوشنبه:ساعت ۱۰-۱۲(۶جلسه)
آروین صداقت‌کیش

درس‌گفتاری درباره‌ی کوارتت‌های هایدن؛ از گرگ‌و‌میش مبهم آغازین تا طلوع روشنی