• نمایش همه
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • علوم انسانی و اجتماعی
برنامه‌ی پاییز ۱۴۰۲
مهسا اسداله‌نژاد - درباره‌ی سیاست استتیک: ۲- حس‌پذیری رنج
تاریخ شروع: ۷ آذر ۱۴۰۲
سه‌شنبه :ساعت ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰(۷جلسه)
مهسا اسداله‌نژاد

درباره‌ی سیاست استتیک: ۲- حس‌پذیری رنج

کوثر کریمی‌پور - نگاهی به تحول فقر و سیاست‌های فقرزدایی در ایران امروز
تاریخ شروع: ۸ آذر ۱۴۰۲
چهارشنبه :ساعت ۱۰-۱۲(۴جلسه)
کوثر کریمی‌پور

نگاهی به تحول فقر و سیاست‌های فقرزدایی در ایران امروز