• نمایش همه
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • علوم انسانی و اجتماعی
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۲
کاظم برجسته شاهکلا - هستی‌شناسی؛ ۳-پارمنیدس
تاریخ شروع: ۶ خرداد ۱۴۰۲
شنبه:ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰(۴جلسه)
کاظم برجسته شاهکلا

هستی‌شناسی؛ ۳-پارمنیدس

اعظم خاتم - جوانان و نزاع بر سر شهر اخلاقی در ایران امروز
تاریخ شروع: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
پنجشنبه:ساعت ۱۷-۱۹(۳جلسه)
اعظم خاتم

جوانان و نزاع بر سر شهر اخلاقی در ایران امروز

مهسا اسداله‌نژاد - درباره‌ی سیاست استتیک: ۱- بازی آزاد تخیل
تاریخ شروع: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
سه‌شنبه:ساعت ۱۷-۱۹(۶جلسه)
مهسا اسداله‌نژاد

درباره‌ی سیاست استتیک: ۱- بازی آزاد تخیل