پروین سلاجقه

دكتر پروين سلاجقه، نويسنده، شاعر، منتقد، پژوهشگر و استاد دانشگاه است. زمینه‌های پژوهشی او در حیطه‌ی نظریه و نقد ادبی در داستان، شعر و متون ادبی است. از وی تا كنون، يازده اثر در زمينه‌ی نقد، داستان، شعر و پژوهش و همچنین بيشتر از چهل مقاله‌ی علمی- تخصصی و پژوهشی در نظريه و نقد ادبی منتشر شده ‌است. آثار او برنده‌ی جوایز متعددی بوده است. از جمله جايزه‌ی منتقد برتر ايران در شعر معاصر، از طرف بنياد هنرمندان و نويسندگان برای نوشتن كتاب اميرزاده‌ی كاشی‌ها که در نقد شعر شاملو است؛ جايزه‌ی كتاب سال برای تاليف كتاب از اين باغ شرقی، جايزه‌ی كتاب سال ادبی سازمان حفاظت محيط زيست، برای نوشتن كتاب قصه‌ی تالاب و چندین جایزه‌ی معتبر دیگر در سطح ملی. همچنین کتاب از اين باغ شرقی به عنوان یکی از كتاب‌های اصلی برای تدريس در دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم و فناوری معرفی شده است و چندین اثر دیگر او به عنوان دروس مرجع و كمك درسی در فضای آموزشیِ رسمی و غير رسمی به دانشجويان و علاقه‌مندان تدريس می‌شود.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر پروین سلاجقه - کارگاه داستان‌نویسی، از ایده تا سامان‌دهی طرح
  • دکتر پروین سلاجقه- کارگاه تحلیل متن
  • دکتر پروین سلاجقه - داستان‌نویسی، از گسترش میانه‌ی داستان تا کنترل طرح
  • دکتر پروین سلاجقه - داستان‌نویسی، پایان‌بندی و چند اصطلاحِ کلیدی
  • پروین سلاجقه- کارگاه نقد ادبی پیش‌رفته
  • پروین سلاجقه - کارگاه نقد ادبی
  • دکتر پروین سلاجقه - جدال هستی و عدم؛ درسگفتارهایی در شناخت و تحلیل غزلیاتِ بیدل دهلوی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.