جواد گنجی

جواد گنجی متولد سال ۱۳۵۶ و فارغ‌التحصیلِ جامعه‌شناسی است. عمده‌ی فعالیت‌های او بر پژوهش و ترجمه در حوزه‌ی روانکاوی و فلسفه، به ویژه بر روان‌کاوی فرویدی-لاکانی متمرکز است. از آثار و ترجمه‌های او می‌توان به همکاری با فصلنامه ارغنون و مجموعه کتاب‌های رخداد، کتاب «گئورگ زیمل» اثر دیوید فریزبی، کتاب «جامعه‌شناسی معرفت و آگاهی‌اش؛ نقد مکتب فرانکفورت از جامعه‌شناسی معرفت»، کتاب «کین‌توزی» اثر ماکس شلر، کتاب «بازگشت امر سیاسی» اثر شانتال موف اشاره کرد. در حال حاضر کتاب «فلسفه پول» اثر گئورگ زیمل به ترجمه‌ی او رسیده و به انتشار درآمده است. او در دهه‌ی گذشته و در زمینه‌ی تدریس، درسگفتارهای بسیاری را در مؤسسه‌ی پرسش ارائه کرده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
 • جواد گنجی - سوگواری و پیوندهای ناخودآگاهِ آن با میل‌ورزی
 • جواد گنجی - میل منحرف و نسبت آن با هنجار و قانون: انحراف‌های جنسی، تابو، منع، گناه و تخطی
 • جواد گنجی - تکرار و بازگشت گذشته از منظر روان‌کاوی: چرا دردها، ناکامی‌ها و تجارب تلخ خود را بارها تکرار می‌کنیم؟
 • جواد گنجی - جنون خاموش؛ درباره‌ی دیوانگی و کابوس‌های نظم و قانون
 • جواد گنجی - دو بدن مردم؛ حاکمیت و عرصه‌ی زندگی
 • جواد گنجی - فراز و نشیب‌های نفرت: درباره‌ی رشک، حسد و کین‌توزی
 • جواد گنجی - درباره‌ی پدیده و مفهوم بازی
 • جواد گنجی - فرض ناظر ساده‌لوح و باورها و اوهام بی‌صاحب: اصل لذت در قلمرو فرهنگ
 • جواد گنجی - میراث پیشینیان و گذشته‌های ناتمام: نگاهی به تاریخ از منظر تأثراتی چون احساس گناه، شرم و اضطراب
 • جواد گنجی - درباره‌ی اضطراب: احساسی که فریب نمی‌دهد
 • جواد گنجی - عشق و فراز و نشیب‌های آن در روزگار تنهایی: ملاحظاتی روان‌کاوانه درباره‌ی عشق
 • جواد گنجی - درباره‌ی تجربه‌ی درد روانی: زیستن در آستانه‌ی جنون و نیستی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.