آیدین کیخایی

آیدین کیخایی عضو هیأت علمی فلسفه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و استاد مدعو اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی در دانشگاه یورک است. زمینه‌ی کار و مطالعات او فلسفه‌ی قاره‌ای با تمرکز بر نظریه‌ی انتقادی تئودور آدورنو است و در حال حاضر مشغول به انجام پرو‌ژه‌‌ای پژوهشی در حوزه‌ی استتیک موسیقی ایرانی است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر آیدین کیخایی - هنر در جهان کالایی شده
  • آیدین کیخایی - ناسیونالیسمِ رُمانتیک

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.