آیدین کیخایی

آیدین کیخایی، فارغ التحصیل دکتری در رشته‌ی اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی از دانشگاه یورک (تورنتو، کانادا) و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. زمینه‌ی کار و مطالعات او فلسفه‌ی قاره‌ای با تمرکز بر نظریه‌ی انتقادی تئودور آدورنو است و در حال حاضر مشغول به انجام پرو‌ژه‌‌ای پژوهشی در حوزه‌ی زیبایی‌شناسی انتقادی موسیقی ایرانی است.

کلاس‌ها و نشست‌ها

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.