شاهین پیمانی - وضعیت شنودی؛ گفتارهایی درباره‌ی شئ صوتی و ادراک صدا

وضعیت شنودی، گفتارهایی درباره‌ی شئ صوتی و ادراک صدا

  • تاریخ شروع: نیمه دوم آبان‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

گسترش رسانه‌های نوین نه تنها در روند ضبط و بازتولید صدا، بلکه در عادات شنیداری و نحوه‌ی شنیدن ما نیز باعث تغییرات بزرگی شده است. این تاثیرات، در کنار بسط تعریف هنرِ مکان-محور، منجر به ظهور گونه‌های جدیدی مانند چیدمان‌های صوتی در سیر تاریخی موسیقی تجربی شده است. در این دوره‌ی مقدماتی با گذر از برخی مفاهیم نظریِ مطالعات صدا، به معرفی این رشته و ارائه‌ی برخی از دیدگاه‌های زیبایی‌شناسانه در هنر صدا و همچنین جستجو در مواردی می‌پردازیم که رویکردهای نظری و عملی با هم تقاطع پیدا می‌کنند.

بخش اول این درس‌گفتار به تحلیلِ مفاهیمی چون شیء صوتی اختصاص دارد که در روند بازتعریف زیبایی‌شناسی موسیقی پس از دهه‌ی شصت میلادی مفهوم‌پردازی شده اند و تلاش می‌شود نظریه‌های دریافتِ شنیداری و شیوه‌های متفاوت گوش کردن را بررسی ‌کنیم. در بخش دوم، با مرور بر چند مقاله و اثر هنری، برخی از رویکرد‌های هنری و نظری به صدا را در بستر تاریخی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهیم. همزمان در طی دوره و انتهای آن به تبادل ایده‌ و بررسی آثار تولید شده توسط شرکت کنندگان که برمبنای مطالعات شنیداری انجام گرفته، خواهیم پرداخت.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.