شاهین پیمانی

شاهین پیمانی آهنگساز و هنرمند مستقر در تهران و برلین، و دانش آموخته در رشته‌ی مطالعات صدا و هنرهای صوتی از دانشگاه هنر برلین است. علاوه بر ساخت موسیقی و طراحی صدا برای فیلم و انیمیشن، او در زمینه‌ی ساخت چیدمان‌های صوتی و اجراهای صدا و تصویر نیز فعالیت می‌کند. او در اغلب آثار خود از صداهای یافت‌شده و آرشیوی، و ضبط‌های میدانی استفاده می‌کند، و با در هم آمیختن آن‌ها با صدای پردازش شده‌ی گفتار انسان، به کاوش در حوزه‌ی ادراک صوتی و ساختارشکنی زبان در فرهنگ شنیداری می‌پردازد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • شاهین پیمانی - وضعیت شنودی؛ گفتارهایی درباره‌ی شئ صوتی و ادراک صدا
  • شاهین پیمانی - بوطیقای شنیدن؛ بازخوانی برخی نظریات و مفاهیم هنر صدا
  • شاهین پیمانی - صدای متعهد؛ پرسش‌هایی از هنر صدا در بستر بحران‌های سیاسی
  • شاهین پیمانی -در تلاقی صدا و تصویر

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.