دکتر آیدین کیخایی - هنر در جهان کالایی شده

هنر در جهان کالایی شده

  • تاریخ شروع: ۱۳ تیر ۱۳۹۹
  • روزهای: یکشنبه
  • ساعت: ۱۸ تا ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

جایگاه هنر در جهان کالایی‌شده چیست؟‌ اثر هنری با فرم کالایی چه نسبتی دارد؟‌ آیا هنر می‌بایست ضرورتا خود را در برابر فرم کالایی تعریف کند؟ مگر در جهان کالایی‌شده، اثر هنری اساسا می‌تواند در فرمی به جز فرم کالایی ارائه شود؟ اگر آری چگونه؟ و اگر نه، آیا همچنان می‌توان از دوگانه‌هایی مانند هنر مستقل/هنر کالایی یا هنر جدی/هنر مصرفی سخن گفت؟
در این درس‌گفتار با تکیه بر برخی از نوشته‌های تئودور آدورنو، از جمله «فتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن» (۱۹۳۸)، فصلِ «صنعت فرهنگ: روشنگری به مثابه فریب توده‌ای» از کتاب دیالکتیک روشنگری (نوشته‌ی مشترک هورکهایمر و آدورنو، ۱۹۴۷)، و «صنعت فرهنگ: ملاحظه‌ی مجدد» (۱۹۶۳)، به واکاوی این پرسش‌ها می‌پردازیم. همچنین به مقتضای بحث، نگاهی خواهیم داشت به تحلیل مارکس از فرم کالایی در فصل اول از کتاب سرمایه (جلد یکم)

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.