سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - مروری بر ادبیات یونان؛ تئاتر آتنی

مروری بر ادبیات یونان پس از هومر؛ ۲.تئاتر آتنی

  • تاریخ شروع: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • روزهای: چهارشنبه‌
  • ساعت: ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

تئاتر یونانِ باستان در دموکراسی آتن ظهور یافت و به رشد و شکوفایی خود رسید. از این رو است که می‌توان به جای تئاتر یونان باستان از تئاتر آتنی گفت که در دو گونه‌ی تراژدی و کمدی نمودار شد. بحث از تئاتر آتنی در ادامه‌ی مبحث دوره‌ی گذشته در مورد ادبیات یونان پس از هومر است و در این دوره، ظهور تئاتر در آتن مورد بحث قرار می‌گیرد. موضوع بحث در این دوره چگونگی شکل‌گیری تئاتر آتنی و ساختار آن و هم‌چنین، بررسی سه شاعر برجسته‌ی تراژدی‌نویس به نام‌های آیسخولوس، سوفوکلس و اوریپیدس و شاعر به نام کمدی‌نویس اریستوفانس است. روش بررسی هر کدام از این شخصیت‌ها به این گونه است که در ابتدا بستر تاریخی هر یک از این شاعران به بحث گذاشته می‌شود و به دنبال آن، دست کم یکی از برجسته‌ترین آثار آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. با توجه به این نکات، عناوین جلسات این دوره به ترتیب زیر است:

۱- آیسخولوس و مسئله‌ی شهر.
۲- سوفکلس و مسئله‌ی انسان.
۳- اوریپیدس و مسئله‌ی نواندیشی.
۴- اریستوفانس و مسئله‌ی نقد.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.