سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده دانش‌آموخته دکتری از گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است و رساله دکتری خود را در مورد مفهوم پولیس در فرهنگ یونان و تاثیر آن بر متفکران پیش‌سقراطی نوشته است. زمینه مورد مطالعه او فرهنگ و تاریخ یونان به طور اعم است که به صورت خاص به ادبیات یونان به ویژه ادبیات نمایشی و فلسفه پیش‌سقراطی و افلاطون توجه دارد. مقالات متعددی از ایشان در نشریات علمی و پژوهشی منتشر شده و کتاب «پولیس در اندیشه پیش‌سقراطیان» را نیز در دست انتشار دارد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - سلسله‌مباحثی در باب ایلیاد و ادیسه
  • دکتر سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - مروری بر دین یونانی- از هسیدیوس تا آئین اورفه‌ئوسی
  • دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - مروری بر ادبیات یونان پس از هومر؛ 1- ایامبیک، مرثیه‌سرایی و لیریک
  • سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - مروری بر ادبیات یونان؛ تئاتر آتنی
  • دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - محاورات افلاطونی ۴- زیبایی، دروغ‌گویی و شهر
  • دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - محاورات افلاطونی ۱-محاکمه‌ی سقراط
  • دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده -محاورات افلاطونی ۳-گام‌های نخست در معرفت‌شناسی
  • دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده - محاورات افلاطونی؛ ۲-سه محاوره‌ی نخستین

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.