احمد یزدانیان - تنظیمات فضایی؛ بازخوانی ضوابط، طرح‌ها و برنامه‌های شهری در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

تنظیمات فضایی؛ بازخوانی ضوابط، طرح‌ها و برنامه‌های شهری در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

  • تاریخ شروع: ۸ شهریور ۱۴۰۱
  • روزهای: سه‌شنبه‌
  • ساعت: ۱۸-۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

این‌طرف و آن‌طرف زیاد شنیده‌ایم که هر گفتار مرکزیت‌یافته‌ای در هر دوره‌ای فضای خاص خودش را تولید می‌کند. متناظر با این، باز کمتر یا بیشتر شنیده‌ایم که فضا بیش از هر زمانی به شکل‌های مختلفی از تنظیم‌گری در سطوح مختلف پیوند خورده است. علی‌رغم دیده‌ها و شنیده‌هایمان امروز در گفتار غالب، چنان بازنمایی می‌شود که تو گویی فضا و مشخصا شهرْ کمتر نسبتی با سیاست‌های تنظیم‌کننده ندارد. در چنین خوانشی، به‌واسطه‌ی صورت‌بندی بخشی‌نگرانه از نیروها و روابط فضایی، نهایتا این روایت‌های فرم‌گرایانه و کالبدمحور هستند که شیوه‌های رایج فهم و درک ما از شهر و مناسبات فضایی را ساخته‌اند.

 

در این دوره تلاش می‌کنیم به میانجی برخی از ضوابط، طرح‌ها و برنامه‌های شهری، به ترسیم میدان منازعه در مسائل شهری پرداخته و در رابطه با سازوکارهای اقتصادی و اجتماعیِ تولید فضا در مقیاس‌های متفاوت گفتگو کنیم. همچنین تلاش می‌کنیم از خلال گفتگوها نشان دهیم که در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ اساسا فضا چگونه به گفتمان در می‌آید و شهر در چه شرایط و به چه شیوه‌هایی مسأله‌مند می‌شود.

 

جلسه اول: شکل‌گیری نیروها و نهادهای برنامه‌ریزی در ایران
جلسه دوم: تولد دانش شهرسازی و معماری در ایران
جلسه سوم: طرح‌های توسعه‌‌ی منطقه‌ای و شهری در ایران

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.