گادامر و هرمنوتیک فلسفی

گادامر و هرمنوتیک فلسفی

  • تاریخ شروع: ۸ مرداد ۱۴۰۲
  • روزهای: یکشنبه
  • ساعت: ۱۷-۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

در این درسگفتار تلاش می‌کنیم با بازخوانی کتاب حلقه‌ی انتقادی؛ ادبیات، ‌تاریخ و هرمنوتیک فلسفی نوشته‌ی دیوید کوزنزهوی، بر ماهیت و وضعیت جدل‌های معاصر در باب فلسفه‌ی هرمنوتیکی، هم از لحاظ مسأله‌ی تفسیر متون ادبی و هم از نظر مباحث کلی معرفت‌شناسیِ معاصر نظری بیفکنیم. تلاش می‌کنیم مفاهیم گوناگونی را که در نظریه‌های نقد ادبی متفکرانی چون یاکوبسن، ریفاتر، دومن، استانلی و بلوم و … مطرح شده است این‌بار در متن فلسفه‌ی هرمنوتیکی گادامر مورد خوانش و بحث قرار دهیم، و بر پایه‌ی روشی که هوی در کتابش پیش گرفته است تمایز میان تفکر انتقادی فرانسوی، آلمانی و آنگلو-آمریکایی را برجسته کنیم و در عین حال نشان دهیم چه رابطه‌های بامعنایی را می‌توان میان آنها بازشناخت.

 

از آنجا که هوی در کتاب خود چندان به تحول تاریخی هرمنوتیک و چگونگی شکل‌گیری آن از درون تفسیر کتاب مقدس و ادبیات کلاسیک عصر باستان نپرداخته، و همچنین به زمینه‌‌ی اصلی هرمنوتیک معاصر که در قرن ۱۸ و ۱۹ توسط شلایرماخر و دیلتای فراهم شد توجهی نداشته است، لازم می‌دانیم با تکیه بر مقاله‌ی «رسالت هرمنوتیک» از ریکور، تحول هرمنوتیک از شلایرماخر تا گادامر را به شکل فشرده و مختصر شرح دهیم.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.