مراد فرهادپور

مراد فرهادپور متولد تهران در ۱۳۳۷ متفکر، نویسنده و مترجم است. او از دهه‌ی شصت به این‌سو متون گوناگونی را در حوزه‌ی ادبیات و فلسفه، چه در قالب مقاله در نشریاتی چون راه‌ نو، کیان، آدینه و ارغنون؛ و چه در قالب ‌کتاب‌‌ چون عقل افسرده، ۱۳۷۸، بادهای غربی، ۱۳۸۲ و پاره‌های فکر، ۱۳۸۸ به رشته‌ی تحریر در آورده است. او همچنین از دهه‌ی هفتاد به این سو توامان به ترجمه و تدریس متونِ فلسفی جریان‌های انتقادی غرب، از آثار متفکرینِ مکتبِ فرانکفروت تا دیگر آثارِ فیلسوفانِ جریان‌ساز چون بَدیو، آگامبن و ژیژک پرداخته است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • مراد فرهادپور - حقیقتِ شعر
  • مراد فرهادپور - حقیقتِ شعر
  • مراد فرهادپور- هگل یا اسپینوزا
  • مراد فرهادپور- نگاهی دوباره به متریالیسم تاریخی
  • مراد فرهادپور - فلسفه و انقلاب؛ بازخوانی کتاب جشن ماتم، هگل و انقلاب فرانسه از ربکا کامِِی
  • گادامر و هرمنوتیک فلسفی
  • مراد فرهادپور - نگاهی دوباره به ماتریالیسم تاریخی ۲
  • مراد فرهادپور - هگل یا اسپینوزا ۲

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.