میلاد رستمی - کارگاه شناخت هنر امروز: بازخوانی نهادها

کارگاه شناخت هنر امروز: بازخوانی نهادها

  • تاریخ شروع: ۱ فروردین ۱۳۹۹
  • روزهای: چهارشنبه
  • ساعت: ۱۸ تا ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۸
  • دوره به صورت: آنلاین

یکی از پیچید‌گی‌های هنر امروز روایت تاریخ و ایجاد راه‌کاری برای مطالعه‌ی آن است. از آن‌جا که گفتار تاریخ هنر دیگر در شمایل کلاسیک‌اش توان دسته‌بندی هنر امروز را ندارد نیاز به پیشنهادهای دیگری برای مطالعه‌ی هنر این دوران ایجاد شده است. نظریه‌ی نهادی یکی از آخرین نظریه‌های پرداخته شده درباره‌ی تعریف هنر است و از‌آن‌جا که ما هم‌چنان در پارادایم این نظریه زیست و در چارچوب نهادها کار هنری می‌کنیم وآن‌را تعریف می‌کنیم، کارگاه شناخت هنر امروز در پی مطالعه‌ی گفتار هنر این دوران از قاب نهادهای هنر امروز است. در این میان نهادهای هنر روز به روز رو به گسترش‌اند و دیگر به شمایل کلاسیک موزه‌ها و دانشگاه‌ها محدود نمی‌شوند. در این کارگاه و با دسته‌بندی‌هایی در چهار قالب ارائه، آموزش، نقد، و بازار، هنر امروز را در موزه‌ها، بنیادها، دوسالانه‌ها و چند سالانه‌ها، آرت‌فرها و حراجی‌ها، دانشگاه و اقامت‌گاه‌های هنری، کتاب‌ها، مجله‌ها و منتقدین هنری مطالعه می‌کنیم.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.