میلاد رستمی

میلاد رستمی متولد ۱۳۶۴ و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی نقاشی و پژوهش هنر است. او در زمینه‌ی هنر امروز پژوهش می‌کند و دبیر ارشد مجله‌ی «کارنما»ست و با مجله‌‌های «حرفه: هنرمند» و «شبکه‌ی آفتاب» نیز هم‌کاری داشته است و در آموزشگاه چارسوی هنر، آموزشگاه بابک اطمینانی، مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، و درس‌گفتارهای کارنما به تدریس تاریخ و نظریه‌ی هنر می‌پردازد. زمینه‌ی هم‌کاری میلاد رستمی با کارنما نقاشی معاصر و بررسی تاثیرات کلیدی مدرنیسم متاخر و تاثیر آن بر هنر امروز است و با مطالعه‌ی مستمر صحنه‌ی هنر و نهادها به پژوهش در هنر سده‌ی بیست‌ویکم می‌پردازد . رستمی دبیر پروژه‌ی «گفتارها؛ تاریخ شفاهی هنر ایران» است و در این زمینه برنامه‌ریزی و سامان‌دهی نشست‌ها را برعهده دارد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • میلاد رستمی - کارگاه شناخت هنر امروز: بازخوانی نهادها
  • میلاد رستمی - نقاشی معاصر: نمایی بازتر

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.