دکتر پروین سلاجقه - داستان‌نویسی، پایان‌بندی و چند اصطلاحِ کلیدی

کارگاه داستان‌نویسی، پایان‌بندی و چند اصطلاح کلیدی

  • تاریخ شروع: نیمه اول دی‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۶ - ۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

داستان و داستان‌نویسی در هيأت مهم‌ترين نوع ادبيات پسارنسانسی در جهان امروز، جايگاه بسيار برجسته‌ای پيدا كرده است، به نحوی كه به نظر می‌رسد انواع ديگر ادبی را به حاشيه رانده است. از طرفی با گسترش دامنه‌ی مطالعاتِ روایت‌شناسی در قرن بيستم و با دست‌يابی به الگوهای تازه برای آموزشِ نوشتارِ خلاق در دانشگاه‌ها و آكادمی‌های موازی در دوره‌ی معاصر، فرصت‌ها و چشم‌اندا‌زهای جدیدی در برابر داستان‌نويسی گشوده شده است. داستان يكی از بهترین ابزارهای ارتباطی‌ است که به شکلی قابلِ اعتنا، وجوه پنهان و آشكار سرشت آدمی را بازنمایی می‌کند و به تعبیری، امکانِ انتقالِ زيست-جهانِ او به انسان‌های اکنون و آينده را فراهم می‌آورد. اکنون بیش از پیش شاهدِ رشدِ گسترده‌ی انتشارِ كتاب‌های داستانی هستيم و اين رشد گسترده، روزبه روز بر تعداد مخاطبان داستان و همچنين نويسندگان تازه‌ای می‌‌افزايد که یا به فكر نوشتن تجربه‌های زيسته‌ی خود می‌افتند و يا سودای انتقال و پرورش ايده‌های ذهنی خود در قالب روايت داستانی را در سر می‌پرورانند. تا جایی که حتی به نظر می‌رسد در هر کدام از ما نویسنده‌ای فی‌نفسه‌ خفته است.

هدف از برگزاری اين كارگاه این است که شركت‌كنندگان بتوانند با توجه به آموزشِ نظری و کاربردیِ بنيان‌های داستان‌نويسیِ امروز، با تنظیمِ نهایی بخشِ شروع و میانه‌ی داستان، به آن انسجام ساختاری ببخشند و بهترین پایان ممکن را در فرآیندی خلاقانه و زیبایی شناختی برای داستان خود رقم بزنند.

علاوه بر آن در این دوره، نحوه‌ی استفاده از ظرفیت‌های چند اصطلاح مهم کلیدی در داستان‌نویسی پیشرفته ازجمله: چگونگی استفاده از ظرفیت‌های ملودرام، درونمایه، نحوه‌ی کاربردِ موتیف و غیره، به طور ویژه آموزش داده می شود. بدیهی است که ویرایشِ داستان‌های نوشته شده در کارگاه به طور خاص برای هر دانشجو، با توجه به سیستم منظم هدایت در این کارگاه انجام خواهد شد.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.