نیما علوی - پتک‌های نیچه بر فلسفه / 1- زایش تراژدی: سرشاری هستی و آری‌گویی

پتک‌های نیچه بر فلسفه: ۱-زایش تراژدی:سرشاری هستی و آری‌گویی

  • تاریخ شروع: نیمه دوم آبان‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: شنبه‌
  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

نیچه با پُتک‌هایش به سراغ فلسفه می‌رود. او با چهره‌های بسیاری در طول تاریخ فلسفه، چه متعلق به دوران کلاسیک و چه متعلق به دوران مدرن، پنجه در پنجه می‌شود. طرح او تحقق راستین نقد است. نگاه انتقادی دست به ارزیابی می‌زند، اما مسئله برای نیچه ارزیابی خود ارزش‌هایی است که مبنای نقد ‌اند. تبارشناسی نیچه ریشه در همین مسئله دارد. به گفته‌ی ژیل دلوز، فیلسوف معاصر فرانسوی، “تبار به معنای رُکن تفاوت‌گذار ارزش‌ها است”. او معتقد است که نظام تفکر نیچه را باید در پی سه کتاب او جستجو کرد: زایش تراژدی، فلسفه در عصر تراژیک یونانیان، و تبارشناسی اخلاق. نیچه در این سه‌گانه به تاریخ وجود و سیر قهقرایی آن می‌پردازد، از هستی سرشار در جهان تراژیک یونان تا آرمان زهد. اما رساله‌ی زایش تراژدی که اولین کتاب اوست، کتابی است دربردارنده سه بزنگاه؛ سه بزنگاهی که با سه دوگانه تعریف می‌شوند: دیونیزوس ـ آپولون، دیونیزوس ـ سقراط، و دیونیزوس-آریان.

 

 

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.