پتک‌های نیچه بر نیما علوی - فلسفه / 2- فلسفه در عصر تراژیک یونانیان

پتک‌های نیچه بر فلسفه ۲- فلسفه در عصر تراژیک یونانیان

  • تاریخ شروع: نیمه دوم آذر‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۸ - ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

تبار به چه معناست؟ دلوز می‌گوید “هم به معنای ارزش خاستگاه و هم به معنای خاستگاه ارزش‌هاست”. تبارشناسی چیست؟ “فلسفه‌ورزی با ضربه‌های چکش”. نیچه با این ضربه‌ها به سراغ یونان باستان می‌رود، به سراغ “فلسفه در عصر تراژیک یونانیان”.
هم‌چون دو نیروی آپولونی و دیونیزوسی در کتاب “زایش تراژدی”، نیچه در این کتاب هم از دو غریزه سخن به میان می‌آورد، دو غریزه‌ای که به زعم او دشمن یکدیگرند: میل به شناخت و خواست زندگی.
او می‌نویسد: “هرچه این دو غریزه قوی‌تر باشند، یعنی که از یک سو زندگی غنی‌تر و شکوفاتر باشد و از سوی دیگر شناخت آزمندتر بوده و با شدت بیشتر به هرگونه ماجراجویی میل کند، این کشمکش میان زندگی و شناخت بیشتر بالا می‌گیرد، و این پیشروی زیر یک یوغ غریب‌تر و نامأنوس‌تر می‌شود”.
نیچه رد این نبرد را میان نخستین فیلسوفان یونان می‌گیرد، در عین حال که یادآوری می‌کند “جستجو در آغاز فلسفه بیهوده است”، زیرا “آنچه در همه چیز اهمیت دارد، سطوح بالاتر است”. دقیقاٌ به همین دلیل دلوز، در “نیچه و فلسفه” می‌نویسد: “تبار در آغاز پدیدار نمی‌شود”. این معنای تبارشناسی است.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.