مراد فرهادپور - نگاهی دوباره به ماتریالیسم تاریخی ۲

نگاهی دوباره به ماتریالیسم تاریخی ۲

  • تاریخ شروع: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
  • روزهای: یکشنبه
  • ساعت: ۱۷-۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

این سلسله جلسات که تحت عنوانِ کلی «نگاهی دوباره به ماتریالیسم تاریخی» ارائه می‌شود تلاشی‌ست برای طرح مجموعه‌ای از پرسش‌ها که هر یک از آن‌ها به نحوی با موضوع عام بحرانِ مارکسیسم و شکل‌های گوناگون پاسخ‌گویی بدان مرتبط است. این سلسله درسگفتارها نخست در چهار جلسه‌ برگزار شد و در این دوره به بسط مباحث جلسات گذشته خواهیم پرداخت.

 

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.