میلاد رستمی - نقاشی معاصر: نمایی بازتر

نقاشی معاصر: نمایی بازتر

  • تاریخ شروع: نیمه دوم آبان‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: چهارشنبه‌
  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۸
  • دوره به صورت: آنلاین

نقاشی معاصر چند دهه‌ی پر فراز و نشیب را طی کرده و با تمام چالش‌هایی که در مسیر هم‌گام شدن با هنر امروز از سر گذرانده، هم‌چنان در صحنه‌ی هنر نقشی مهم بازی می‌کند. نقاشی رسانه‌ای کهن است که در تاریخ هنر مدرن دگرگونی‌های مختلفی را تجربه کرد و بخش بزرگی از تحول‌های دیداری، حول محور خلاقیت نقاش‌ها شکل گرفت و گفتار مدرنیسم را شکل داد. اما این رسانه در میانه‌های سده‌ی بیستم، با به‌سرحد رسیدن فرمالیسم، و دو دهه بعد با چیرگی رسانه‌های تازه تا حدی از صحنه‌ی هنر پیش‌رو کنار رفت. اما در دهه‌ی ۱۹۸۰ نقاشی توانست باز هم حضوری پررنگ در جهان هنر ایفا کند و با بازتعریف کردن خودش صدای تازه‌ای در جریان هنر معاصر داشته باشد. این درسگفتار می‌کوشد همین دوره‌ی زمانی را مطالعه کند و با نگاه به جریان‌هایی که پس از «بازگشت نقاشی» شکل گرفت، به تحول‌های هزاره‌ی جدید نیز بپردازد. در این دوره تلاش می‌کنیم با تقسیم‌بندی‌هایی موقتی و باآگاهی به تکثر نقاشی امروز، مباحث را منسجم کنیم و هم‌زمان با مسیریابی تاریخی، به تغییرات زیباشناختی و مفهومی نقاشی معاصر نیز حساس باشیم. مطالعه‌ی راه‌کارهای هنرمندان امروز با دیدی بازتر و ورای نگاه ایدئولوژیک هنر ایران به نقاشی، می‌تواند زاویه‌ دیدی جدید به روی ما بگشاید تا قاب گسترده‌ی نقاشی امروز را تنها در «سلیقه»‌های محدود جستجو نکنیم.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.