بهرنگ نیک‌آئین - فرهنگ و موسیقی؛ ظهور و تحولِ یک دانشِ بینارشته‌ای

موسیقی و فرهنگ: ظهور و تحوّل یک دانشِ بینارشته‌ای

  • تاریخ شروع: نیمه دوم بهمن‌‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: یکشنبه
  • ساعت: ۱۹ - ۲۱
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

موسیقی توجه بسیاری از متفکرین را، از سالیان و قرونِ دور، در شرق و غرب، به خود جلب کرده است. و شاید بیش از هر هنر دیگری، موسیقی به طرز پیچیده‌ای با مسائل و جنبه‌های مختلف انسانی درهم‌ تنیده باشد و سوالات متعددی را برانگیخته باشد؛ نه تنها از منظر موسیقی‌شناختی و زیبایی‌شناختی، که از دریچه‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روان‌شناختی. در این میان، موسیقی به مثابه‌ی امری فرهنگی و اجتماعی جایگاه مهمی در بین پژوهشگران و متفکرین داشته است. و همین اهمیت و جایگاهِ مهم منجر به شکل‌گیریِ رشته‌ها و بینارشته‌هایی شده است که درصدد شناختِ هرچه بیشترِ انواعِ موسیقی‌ها، در جوامع و فرهنگ‌های مختلف، در دوران‌های پیشین برآمده‌اند.

 

در درسگفتارِ پیشِ رو، در یک منظر کلی، ظهور و تحولِ نظام‌های فکری‌ای را بررسی می‌کنیم که موسیقی را مسئله‌ی خود دیده‌اند. در آغاز، در یک نگاه تاریخی، به مکاتبِ فکری، رشته‌های دانشگاهی و تلاش‌هایی بعضاً پراکنده خواهیم پرداخت که به مطالعه‌ی موسیقی ممارست ورزیده‌اند‌. در ادامه، در جلسه‌ی دوم مروری خواهیم داشت بر چهارچوب‌های نظریِ کلانِ غالب بر علوم انسانی، همچون تکامل‌گرایی، اشاعه‌گرایی، کارکردگرایی و ساختارگرایی و ارتباط آنها با مطالعه‌ی موسیقی. در جلسه‌ی سوم با بررسی مدل‌های قوم‌موسیقی‌شناسی‌ای که توسطِ آلن مریام و تیموتی رایس مطرح شده‌اند، راه را برای بررسیِ چند نمونه از آثار قوم‌موسیقی‌شناختی در جلسه‌ی چهارم هموار می‌سازیم؛ نمونه مطالعاتی از پژوهشگرانِ ایرانی و غیرایرانی درباره‌ی موسیقی‌های کلاسیک، مردمی و مردم‌پسندِ ایران.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.