سهند اطهری و نسرین محسن‌حقیقی - صداگاه‌های شهری؛ مفاهیمِ صدا و ادراک آن در بستر شهری

صداگاه‌های شهری؛ مفاهیمِ صدا و ادراکِ آن در بستر شهری

  • تاریخ شروع: نیمه دوم دی‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: دوشنبه‌
  • ساعت: ۱۸ - ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

صدای شهر به عنوان موجودیتی سیال که شنیده می شود، درک می شود و تجربه می شود، می تواند حاوی داده‌ها و اطلاعات مختلفی باشد. به سادگی می‌تواند سر‌و‌صدا و شلوغی‌ای باشد که فقط با اعداد و ارقام کمی و به‌صورت سنجه‌های فیزیکیِ صدا به رشته‌ی تحلیل دربیاید؛ می‌تواند گامی فراتر نهاده و ترکیبی از همه‌ی اصواتی باشد که در محیط حادث شده، و توسط فرد یا گروهی از افراد شنیده، ادراک و تجربه می شود. گاهی خواه ناخواه شنیده می‌‍شود و گاهی چنان است که ما خود در صدد گوش‌دادن به آن برمی‌آییم و به مانند دیدن می‌خواهیم آنچه در کانون توجه‌مان است را بشنویم، نه چیزی کمتر یا بیشتر. این پالتِ صوتیِ پیوسته ‌طنین‌انداز، چیزی است که زندگی روزمرهی ما را در برگرفته و بی‌آنکه بدانیم هر روز در آن غوطه‌ور می‌شویم و تجارب و خاطرات خود را از پس آن می‌سازیم.

در این کارگاه ما به‌دنبال آن هستیم که طی گام‌هایی به درکی مقدماتی از فرآیندهای صوتی دست پیدا کنیم. در گام اول با مفاهیمِ پایه‌ی آکوستیک و آکوستیکِ روانشناختی آشنا می‌شویم. در گام دوم به پارادایم مدیریتِ نوفه و ساز و کار آن خواهیم پرداخت. گام سوم، آشنایی با مفاهیمِ پارادایم «صداگاه» و ارتباطِ فرهنگ و اجتماع با آن خواهد بود. در گام چهارم، چالش‌های کنونی در قالب پرسش و پاسخ به بحث گذاشته خواهد شد.

 

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.