نسرین محسن‌حقیقی

نسرینِ محسن‌حقیقی دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مدرس دانشگاه‌های تبریز و ارومیه، در زمینه‌های آکوستیکِ معماری و شهری، نورپردازی و دروسِ تخصصی شهرسازی با بیش از چندین مقاله‌ی علمی پژوهشی در مجلات معتبر کشور در زمینه‌های صداگاه‌های شهری است. او کارشناسی شهرسازی خود را در دانشگاه ارومیه به پایان رسانده و کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی طراحی شهری در دانشگاه هنر اصفهان با موفقیت ادامه داده است. پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری او در زمینهی صداگاه‌های شهری بوده است.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.