جواد گنجی - درباره‌ی پدیده و مفهوم بازی

درباره‌ی پدیده و مفهوم بازی

  • تاریخ شروع: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • روزهای: دوشنبه
  • ساعت: ۱۹-۲۱
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

حتی در ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین شکل‌های بازی چیزی در کارست که آن را از سطح غرایز و نیازهای بی‌واسطه‌ی زندگی فراتر می‌برد و بدان کارکردی معنابخش می‌دهد. بازی شکل خاص و معناداری از فعالیت است که نمودش را از دوران طفولیت می‌توان به وضوح دید. ردپای این شکل خاص فعالیت را در پیچیده‌ترین پدیده‌های فرهنگی می‌توان بازشناسی کرد. در واقع می‌توان از این بسیار فراتر رفت و ادعا کرد که عظیم‌ترین نیروهای پیش‌برنده‌ی تمدن و فرهنگ، از نظم و قانون گرفته تا تجارت و صنعت و هنر و علم، جملگی از خاک «بازی» روییده‌اند. از این حیث، هیچ فرهنگی بدون بازی وجود ندارد و هیچ دوره‌ای را در تاریخ بشر نمی‌توان یافت که بازی در آن غایب باشد.

 

اگر در بررسی پدیده‌ی بازی به نمودهای اجتماعی آن توجه کنیم خواهیم دید که بازی طیف وسیعی از انواع مناسک، جشن‌ها، رقابت‌ها، مسابقه‌ها، اجراها، نمایش‌ها و تورنمنت‌ها در زمینه‌های مختلف را در بر خواهد گرفت. در این دوره، بر اهمیت بازی در مقام عنصر برسازنده‌ی فرهنگ و تمدن تأکید خواهیم کرد. می‌کوشیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم: ضرورت و جاذبه‌ی بازی از کجا می‌آید؟ چرا تصور زندگی بدون بازی ناممکن است؟ بازی، از آنجا که در مرز درون و بیرون قرار می‌گیرد، چه نسبتی با واقعیت، تکرار، لذت، خلاقیت و هویت و … دارد؟

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.