بهرنگ نیک‌آئین - درآمدی بر مطالعات بینارشته‌ای موسیقی

درآمدی بر مطالعات بینارشته‌ای موسیقی

  • تاریخ شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

پیشینه‌ی مطالعات موسیقی‌شناسانه به قرن‌ها پیش از پیدایش رشته‌های موسیقی‌شناسی، موسیقی‌شناسیِ تطبیقی و قوم‌موسیقی‌شناسی بازمی‌گردد و هرگز به فرهنگ‌های اروپایی محدود نمی‌شود. با این حال، اگر از اواخر قرن نوزدهم میلادی و مقاله‌ی مشهورِ گیدو آدلر که به توضیح و تبیین انواع شاخه‌های موسیقی‌شناسی در اروپای آن دوران پرداخته است به سوی امروز حرکت کنیم، با تحولات متعددی در روش‌ها و رویکردهای مطالعه‌ی موسیقی مواجه می‌شویم. یک روی این تحولات که تا امروز موضوع بحث‌های مجلاتِ موسیقی‌شناسی نیز هست را می‌توان در بینارشته‌ای شدنِ همه‌ی رشته‌های مربوط به مطالعه‌ی موسیقی دید: تحولی که از طرفی منجر به تیره و تار شدن مرزهای رشته‌ای شده و از طرفی دیگر اهمیتِ دانشِ صرفاً موسیقایی را با سؤالاتی مواجه کرده است.

 

در درسگفتارهای پیشِ رو، طی پنج جلسه، به سیرِ ظهور و تحولِ نظام‌های فکری‌ای می‌پردازیم که موسیقی را مسئله‌ی خود دیده‌اند:

 

جلسه‌ی نخست: نگاهی به برخی جریان‌ها و آثار موسیقی‌شناسانه‌ی‌ پیش از قرن نوزدهم میلادی‌، هم در دنیا و هم در ایران‌.
جلسه‌ی دوم: مروری بر رشد و تحول سه جریانِ موسیقی‌شناسی تطبیقی، موسیقی‌شناسی و قوم‌موسیقی‌شناسی در اروپای اواخر قرن نوزدهم تا آمریکای اوسط قرن بیستم.
جلسه‌ی سوم: بررسی چهارچوب‌های نظریِ کلانِ غالب بر علوم انسانی، همچون تکامل‌گرایی، اشاعه‌گرایی، کارکردگرایی و ساختارگرایی. ارائه‌ی مباحثی پیرامون تحولات قوم‌موسیقی‌شناسی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم و مدل‌های پیشنهادیِ آلن مریام و تیموتی رایس.
جلسه‌ی چهارم: بررسی و نقد ایده‌ی روابط بین موسیقی و ساختارهای اجتماعی در قوم‌موسیقی‌شناسی بر اساس مطالعه‌ی متونی از آلن لوماکس، اِستیوِن فِلد و چند موسیقی‌شناسِ دیگر .
جلسه‌ی پنجم: دو مبحث ویژه در قوم‌موسیقی‌شناسی و موسیقی‌شناسیِ انگلیسی‌زبانِ امروز.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.