شهرام خسروی- انسان‌شناسی مهاجرت در جهان مرزها

انسان‌شناسی مهاجرت در جهان مرزها

  • تاریخ شروع: ۲۸ تیر ۱۴۰۱
  • روزهای: سه‌شنبه‌
  • ساعت: ۱۸-۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

امروز ما در زمانه‌ی فتیشیسم دیوار زندگی می‌کنیم و انسان هرگز تا به این حد سودای ساختن دیوار در سر نداشته است. با این‌همه دیوارها باستانی‌اند و امپراطوری‌ها نیز دیوار ساخته‌اند. اگر از نزدیک بنگریم در خواهیم یافت که کماکان در مرزهای مدرن نیز، از آن نگرش‌های کهنی که امپراطوری‌ها را به ساختن دیوارهای مرزی وا داشته بودند،‌ ردپایی هست. با اینکه به نظر می‌رسد انواع گوناگون مرزها همه‌جا را فرا گرفته‌اند، هنوز برخی از آنها به واسطه‌ی طرح متفاوت‌ خود از برخی دیگر مرئی‌ترند، برخی به واسطه‌ی مشخصه‌های مادی متمایز خود از برخی دیگر نقش سنگین‌تری ایفا می‌کنند، برخی به واسطه‌ی روشی که کار می‌بندند از برخی دیگر مهلک‌ترند، و برخی مرزها تنها برای سرکوب به اجرا درنمی‌آیند بلکه قادرند به واسطه‌ی اینکه از طرح و مادیتی خاص برخوردارند سوژه‎ها، نیروها و سرمایه‌های گوناگون تولید کنند.

 

در این درس‌گفتار تلاش می‌کنیم با به‌کار بستنِ مفاهیم و روش‌های گوناگونِ انسان‌شناختی، فهمی از انسان‌شناسی اشیأ، پراکتیس‌ها و فضاهای مرزها و مرزسازی‌ها به دست دهیم و با درهم‌تنیدنِ دو شیوه‌ی جستجو، فضایی فراهم آوریم تا درباره‌ی اینکه مادیت و عملکرد مرزها چگونه تحقق پیدا می‌کنند، و اینکه مرزها در بسترها و دقایق گوناگون چه تولید می‌کنند، بحث و گفتگو کنیم. مباحث دوره بر پایه‌ی تحقیقات جدید در زمینه‌ی مطالعات مرزها و نظریه‌ی انتقادی بنا شده است و در آن قصد داریم مرزها را از زاویه‌ی انگیزه‌ای بررسی کنیم که ساختارِ آنها را موضوعیت بخشیده است. به بیان دیگر، این دوره به این پرسش پاسخ می‌دهد که اگر از سوی دیگر مرزها به آنها بنگریم، چه خواهیم دید.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.