شهرام خسروی

پروفسور شهرام خسروی مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه استکهلم در رشته‌ی انسان‌شناسی اجتماعی است. از موضوعات پژوهشی او می‌توان به انسان‌شناسی ایران و خاورمیانه، مهاجرت، جلای وطن، و مطالعات مرزها اشاره کرد. او نویسنده‌ای فعال است که مقالات و به‌خصوص تألیفات گوناگونی در همکاری با انتشارات معتبر بین‌المللی و به زبان انگلیسی منتشر کرده است که برخی از آنها به زبان‌های دیگر از جمله ایتالیایی و اسپانیایی ترجمه شده‌اند. از کتاب‌های او می‌توان جوان و جسور در تهران (انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا، ۲۰۰۸)، مسافر غیرقانونی: یک خودقوم‌نگاری در باب مرزها(انتشارات پالگریو، ۲۰۱۰)، زندگی‌های بی‌ثبات: انتظار و امید در ایران(انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا، ۲۰۱۷)، پس از تبعید: چشم‌اندازهای قوم‌نگارانه(انتشارات پالگریو، ۲۰۱۷)، انتظار و زمان‌مندی‌های مهاجرت غیرقانونی(انتشارات راتلج، ۲۰۲۰)، و از نگاه یک قاچاقچی (انتشارات پلوتو، لندن، ۲۰۲۲) را نام برد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • شهرام خسروی- انسان‌شناسی مهاجرت در جهان مرزها

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.