صالح نجفی

صالح نجفی متولد تهران در ۱۳۵۴، فارغ التحصیل رشته‌ی معماری از دانشکده‌ی هنرهای زیبا و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی است. او از سال ۱۳۸۳ کار ترجمه‌ و تالیفِ متون گوناگونی را در حوزه‌ی فلسفه، سینما و هنر آغاز کرده است و در حال حاضر ترجمه‌ی آثار سورن کیرکگور را در دست دارد. او از سال ۱۳۹۰ در دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه هنر و موسسه‌ی پرسش به تدریس تاریخ فلسفه و نقد اشتغال داشته است. صالح نجفی در دو مجموعه کتاب‌ به نام‌های فیلم به ‌مثابه‌ی فلسفه ، ۱۳۹۶ و عشق در سینما، ۱۳۹۷، نوعی دیگر از تأمل در سینما و متفاوت از نقد فیلم را پیشنهاد می‌کند؛ رویکردی که تلاش دارد فیلم را در جهانِ وسیع‌تری که احاطه‌اش کرده است، چون متنی فلسفی بخواند.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • صالح نجفی - دیوانه و ایثارگر در جهان تارکفسکی
  • صالح نجفی - سودای تعریض و تعمیقِ مرزها؛ پرسه‌ای در جهان آنگلوپولُس
  • صالح نجفی - منطق کابوس یا بوطیقای سینماییِ سکوت؛ سیری در جهان شاروناس بارتاس
  • صالح نجفی - در سایه‌ی نیاکان از دست‌رفته؛ یادی از سرگئی پاراجانُف، عاشق غریب سینما
  • صالح نجفی - عشق در زمانه‌ی نظام‌های ستم‌گر؛ پِتسُولْت و بیرون کشیدنِ سینما از ورطه‌ی ژانرها
  • صالح نجفی - تحریر تاریخ بالقوه‌ها؛ تولد مردم در جهان گوسمان
  • صالح نجفی - بلورهای تختِ زمان؛ ناخودآگاه سیاسی در سینمای سکورُف
  • صالح نجفی - رنج می‌برم پس هستم؛ فاسبیندر، مازوخیسم و راهبردِ رهایی
  • صالح نجفی- شکوه (نا)زیبای حلبی‌آبادها؛ تأملاتی درباره‌ی سینمای پدرو کوستا

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.