صالح نجفی

صالح نجفی متولد تهران در ۱۳۵۴، فارغ التحصیل رشته‌ی معماری از دانشکده‌ی هنرهای زیبا و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی است. او از سال ۱۳۸۳ کار ترجمه‌ و تالیفِ متون گوناگونی را در حوزه‌ی فلسفه، سینما و هنر آغاز کرده است و در حال حاضر ترجمه‌ی آثار سورن کیرکگور را در دست دارد. او از سال ۱۳۹۰ در دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه هنر و موسسه‌ی پرسش به تدریس تاریخ فلسفه و نقد اشتغال داشته است. صالح نجفی در دو مجموعه کتاب‌ به نام‌های فیلم به ‌مثابه‌ی فلسفه ، ۱۳۹۶ و عشق در سینما، ۱۳۹۷، نوعی دیگر از تأمل در سینما و متفاوت از نقد فیلم را پیشنهاد می‌کند؛ رویکردی که تلاش دارد فیلم را در جهانِ وسیع‌تری که احاطه‌اش کرده است، چون متنی فلسفی بخواند.

کلاس‌ها و نشست‌ها
 • صالح نجفی - دیوانه و ایثارگر در جهان تارکفسکی
 • صالح نجفی - سودای تعریض و تعمیقِ مرزها؛ پرسه‌ای در جهان آنگلوپولُس
 • صالح نجفی - منطق کابوس یا بوطیقای سینماییِ سکوت؛ سیری در جهان شاروناس بارتاس
 • صالح نجفی - در سایه‌ی نیاکان از دست‌رفته؛ یادی از سرگئی پاراجانُف، عاشق غریب سینما
 • صالح نجفی - عشق در زمانه‌ی نظام‌های ستم‌گر؛ پِتسُولْت و بیرون کشیدنِ سینما از ورطه‌ی ژانرها
 • صالح نجفی - تحریر تاریخ بالقوه‌ها؛ تولد مردم در جهان گوسمان
 • صالح نجفی - تربیع رهایی و مثلثات اندوه؛ بازی در میدانِ سینمایی روبِن اُستولند
 • صالح نجفی- اضطرار زمان حال/رستگار کردن گذشته؛ تاریخ‌(های) سینمای ژان‌لوک گدار
 • صالح نجفی - تانگوی شیطان در آخِر-زمان مدرن؛ گشتی در کیهان سینمایی بلا تار
 • زبان تصویرهای تو در تو؛ زیبا‌شناسی سیاسی در جهان روی اندرسون
 • صالح نجفی - بلورهای تختِ زمان؛ ناخودآگاه سیاسی در سینمای سکورُف
 • صالح نجفی - رنج می‌برم پس هستم؛ فاسبیندر، مازوخیسم و راهبردِ رهایی
 • صالح نجفی- شکوه (نا)زیبای حلبی‌آبادها؛ تأملاتی درباره‌ی سینمای پدرو کوستا

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.