پریسا شکورزاده

پریسا شکورزاده متولد ۱۳۶۴، دانش‌آموخته‌ی دکتری فلسفه‌ی معاصر است. موضوع تز دکتری او «زبان، منطق و هستی‌شناسی در اندیشه‌ی ژیل دلوز» بوده و تز ارشد خود را درباره‌ی سوژه‌ی سیاسی در اندیشه‌ی پسامارکسیستی نوشته است. او در دوره‌ی حضور در دانشگاه به تدریس فلسفه‌ی معاصر و فلسفه‌ی مدرن پرداخته و مقالات پژوهشی متعددی در حوزه‌ی فلسفه و فلسفه‌ی سیاسی منتشر کرده است. علایق پژوهشی او شامل فلسفه‌ی ژیل دلوز، مارکسیسم، پسامارکسیسم، فمینیسمِ بازتولید اجتماعی و نظریه‌ی سوژه‌ی سیاسی است. همچنین، علاوه‌بر ترجمه‌ی کتاب سوژه‌ی سیاسی در اندیشه‌ی پسامارکسیستی (الیور هریسون)، و مقالات مختلف منتشرشده، کتاب‌های جهت‌یابی در اندیشه و عمل (ایمانوئل کانت)، دموکراسی شورایی، به سوی سیاست سوسیال دموکراسی (جیمز مالدون)، آثاری از ژیل دلوز و مجموعه‌ کتاب‌هایی با عنوان بدیل سیاسی ترجمه‌هایی هستند که وی در دست انتشار دارد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • پریسا شکورزاده - پرسش از هستی‌شناسی در اندیشه‌ی ژیل دلوز

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.