فرزان سجودی

فرزان سجودی در سال ۱۳۴۰ در گلپایگان به دنیا آمده است. لیسانس ادبیات انگلیسی و فوق‌لیسانس و دکترای زبان‌شناسی را از دانشگاه علامه طباطبایی گرفته است. پیشتر استاد زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی در دانشگاه هنر تهران بوده است. حوزه‌ی اصلی فعالیت او نشانه‌شناسی انتقادی است. در زمینه‌های نشانه‌شناسی نظری، نشانه‌شناسی فرهنگی‌، مطالعات ادبی، نقد ادبی و تحلیل انتقادی گفتمان، تالیف‌ها و ترجمه‌هایی دارد از جمله: نشانه‌شناسی کاربردی؛ نشانه‌شناسی: نظریه و عمل؛ نشانه‌شناسی و ادبیات؛ نشانه‌شناسی فرهنگی؛ ساختگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبی؛ ابرساختگرایی: فلسفه ساختگرایی و پساساختگرایی (نوشته هارلند)؛ نشانه‌شناسی تئاتر و درام (نوشته کی‌یر الام)؛ مقدمات نظریه ادبی (نوشته برتنز) و …. از او مقالات متعددی نیز در زمینه‌های گفته شده منتشر شده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر فرزان سجودی - سیاست نشانه
  • دکتر فرزان سجودی - مفاهیم بنیادی نشانه‌شناسی فرهنگی
  • دکتر فرزان سجودی - تفسیر و بیش‌تفسیر؛ شرح و بسطِ نظریاتِ اُمبرتو اِکو بر مبنای کتاب تفسیر و بیش‌تفسیر

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.