پروین سلاجقه- کارگاه نقد ادبی پیش‌رفته

کارگاه نقد ادبی پیش‌رفته

  • تاریخ شروع: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • روزهای: سه‌شنبه
  • ساعت: ۱۸:۳۰-۲۰:۳۰
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

قرن بیستم در مطالعات علوم انسانی با طرح مبانی بنیادی در نقد ادبی از جمله نقد نو، روان‌کاوانه و جامعه‌شناختی آغاز شد و در ادامه به شکوفایی نظریه‌هایی رسید که شاید در آغاز انتظارش نمی‌رفت؛ ظهور رشته‌هایی به‌هم‌بافته از متدولوژی ساختارگرایی و روایت‌شناسی، نظریه‌های فلسفی و تحلیل‌های پساساختارگرایانه از سویی، و از سوی دیگر خلق آثار ادبی و هنری در ژانرهایی به جز رئالیسم و ناتورالیسم، زمینه‌ی ورود به ادبیات‌ مدرنیستی و پسامدرن را با تکنیک‌های خاص روایی فراهم کرد.

 

در کارگاه نقد ادبی پیشرفته، سخن را از ساختارگرایی و روایت‌شناسی که تغییراتی اساسی در متدولوژی تحقیق و طبقه‌بندی عناصر بسیط زبان، ادبیات، فرهنگ و مردم‌شناسی ایجاد کردند، آغاز می‌کنیم و ضمن شناخت مهم‌ترین و کاربردی‌ترین جنبه‌های این روش‌ها، بررسی چند اثر را پی می‌گیریم. این بررسی در جلسات اول و دوم معطوف به ساختارگرایی سوسور، بارت و لوی‌استروس خواهد بود و سپس با رویکرد نقد روایت‌شناسی ادامه می‌یابد. در جلسه‌ی سوم و چهارم تأملی خواهیم داشت بر پسامدرنیسم به ویژه در آرإ لیوتار و بودریار، به عنوان یکی از مهم‌ترین دوره‌های قابل بحث در ادبیات و هنر و همچنین به بررسی و تحلیل چند اثر ادبی که به این ژانر نوشتاری تعلق دارند خواهیم پرداخت.

 

جلسه‌ی پنجم کارگاه به طرح مبحث فمینیسم یا رویکرد نقد مبتنی بر مطالعات زنان اختصاص دارد که در آن، علاوه بر طرح مباحث نظری آکادمیک با تکیه بر آرإ دوبووار، کریستووا و وولف، یک یا دو رمان نیز تحلیل خواهد شد. در جلسه‌ی ششم نقد تاریخ‌گرایی نوین به عنوان یکی از رویکردهای نقد معاصر در هم‌پیوندی تاریخ و ادبیات مطرح می‌شود که نقد و تحلیل یک اثر را در این زمینه در پی خواهد داشت. نحوه‌ی طرح بحث در این کارگاه به گونه‌ای‌ست که زمینه را برای طرح پرسش و پاسخ فراهم کند و ابزارهای اصلی برای نقد عملی را در اختیار مشارکت‎کنندگان قرار دهد.

 

برخی از آثاری که در این کارگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

 

-برج اثر جی بالارد
-سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی ۵ اثر کورت ونه‌گات
-اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا ولف
-وانهاده اثر سیمون دوبووار
-اسفار کاتبان اثر ابوتراب خسروی
-چند متن شاعرانه

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.