دکتر میترا اسفاری - فوت و فَن پژوهشِ اجتماعی؛ مروری بر درس‌گفتارهای هوارد بِکِر

فوت و فَن پژوهشِ اجتماعی؛ مروری بر درس‌گفتارهای هوارد بِکِر

  • تاریخ شروع: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۷-۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

چگونه می‌توان پراگماتیسم را در پژوهش علوم اجتماعی به‌کار گرفت ؟ هوارد بِکِر، یکی از چهره‌های آکادمیک این جریان فکری، «فوت وفنّ» پژوهش کیفی را به ما می‌آموزد و راه‌هایی را برای اندیشیدن به واقعیت اجتماعی، درک کردن و مطالعه‌ی آن پیشنهاد می‌کند. او پژوهش در علوم اجتماعی را به طور خیلی کلی به ۴ مرحله تقسیم می‌کند:

 

۱) بازنمایی‌ها: قبل از شروع پژوهش، از موضوع مورد نظر چه بازنمایی‌هایی داریم؟

۲) نمونه‌گیری: چگونه مطالعه‌ی یک نمونه‌ی موردی را با لزوم تعمیم‌بخشی پیوند دهیم؟

۳) مفاهیم: مفاهیم مورد نیاز برای دسته‌بندی داده‌هایمان را در کجا جستجو کنیم؟

۴) منطق: منطق نظری چه کمکی به ما می‌کند تا سیطره‌ی یافته‌هایمان را بسنجیم؟

 

بازخوانی کتاب «فوت و فنّ پژوهش اجتماعی» بِکِر نه تنها فنون مهمی را برای انجام پژوهش اجتماعی در اختیار قرار می‌دهد که به فهم بهتر متون علوم اجتماعی نیز کمک می‌کند. در این کارگاه سعی داریم با تکیه بر پروژه‌های پژوهشی شرکت‌کنندگان، آموزه‌های هوارد بِکِر را در زمینه‌ی پژوهش اجتماعی مرور کنیم و هر جلسه را به بسط یکی از این مراحل اختصاص دهیم.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.