امیر شهامت‌منش - ساخت فیلم مستند

ساخت فیلم مستند ۲- مشارکت و کاوش در جهان

  • تاریخ شروع: نیمه اول بهمن‌‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: دوشنبه‌
  • ساعت: ۱۶ - ۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین

این دوره‌ی دوم از کارگاه ساخت فیلم مستند است که در آن بر چالشی تمرکز می‌کنیم که پیرامون دوگانه‌ی مشاهده‌کننده و مشاهده‌شونده وجود دارد. فیلم‌ها و مقاله‌هایی را کاوش می‌کنیم که نشان‌دهنده‌ و دربرگیرنده‌ی حضور فیزیکی و مؤثر فیلم‌ساز، به عنوان یک هنرپیشه‌ی اجتماعی در صحنه است. همچنین کار فیلم‌سازانی را بررسی می‌کنیم که با مردمی که به سراغ‌شان می‌روند، در تعامل اند: یا با صحنه‌سازی (همانند فیلم‌های داستانی)، یا با به‌وجود آوردن شرایط و موقعیت‌هایی که همواره مشارکت می‌طلبد.

این دوره با نگاهی به فلسفه‌ی آموزشی پائولو فریره که در اثر او آموزشِ ستمدیده مطرح شده، و تئاتر آگوستو بوال که به مسائل آموزش مشارکتی و تحول‌پذیری اجتماعی می‌پردازد، نهایتا این پرسش را مطرح می‌کنیم که ایده‌های این دو چگونه می‌تواند به زبان سینمایی ترجمه شود و چه روش‌ها و راهبردهایی را در اختیار فیلم‌سازان قرار می‌دهد؟

در بخش کارگاهی این دوره، بر روی روش‌های گوناگون مستندسازی کار می‌کنیم و در کنار آن به بررسی برخی نمونه‎های سینمایی خواهیم پرداخت. در بخش دیگر از تئاتر ستمدیده و تأثیر از خودبیگانگی پرسش می‌کنیم و متونی را بررسی خواهیم کرد که برخی از مستندهای قوم‌نگارانه را مورد نقد قرار داده اند.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.