آروین صداقت‌کیش - درس‌گفتاری درباره‌ی کوارتت‌های بتهوون؛ تحول فنی، معنا و ژرفای موسیقایی

درس‌گفتاری درباره‌ی کوارتت‌های بتهوون؛ تحول فنی، معنا و ژرفای موسیقایی

  • تاریخ شروع: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
  • روزهای: چهارشنبه‌
  • ساعت: ۱۹-۲۱
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین

به ندرت اثری یا مجموعه‌ای از آثار موسیقی را می‌شناسیم که چنان جایگاه مهمی در گونه‌ی خودش داشته باشد که کوارتت‌های زهی بتهوون اکنون سال‌هاست در میان آثار مرجع موسیقی مجلسی دارند. با این‌ حال معنی موسیقایی این آثار و مسائل فنی موسیقایی‌شان بیش از دو سده است که محل بحث و اندیشه‌ورزی بی‌پایان باقی‌ مانده است. و ای بسا که خود این امر نشانی است مؤید شایستگیِ این آثار برای جایگاهی که بدان دست یافته‌اند.
پس بر آنیم تا در حد گنجایش و کشش یک درسگفتار محدود، چشم‌اندازی فشرده از بحث‌های موجود را پیش رو بگذاریم. از یک سو اندکی به توسعه‌ی تکنیک‌های آهنگسازانه و نسبت کوارتت‌های اولیه با میراث آهنگسازان بزرگ پیشین مکتب اول وین می‌پردازیم، از سوی دیگر پیوند آنها با دوره‌های مختلف آهنگسازی بتهوون را بررسی می‌کنیم و از سویی شاید مهم‌تر ارتباطِ همه‌ی اینها را با مسائلِ هنجارین فلسفی-موسیقی‌شناختیِ معنای(فرا)موسیقایی و ژرفا در موسیقی، یا به عبارتی تفسیرهای زیباشناختی از برخی از مهم‌ترین آثار تاریخ موسیقی مجلسی می‌بینیم. به عبارتی می‌خواهیم از نقطه‌ای که انسان امروزی ایستاده و با بهره‌گیری از پاره‌ای تلاش‌های اندیشه‌ی بشری در درکِ ارج این شاهکارهای هنری، به آنها نزدیک ‌شویم و باز بسازیمشان.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.