لیلا پاپلی یزدی- تاب‌آوری و اقتصادهای فقیر: نگاهی باستان‌شناسانه

تاب‌آوری و اقتصادهای فقیر: نگاهی باستان‌شناسانه

  • تاریخ شروع: ۳ خرداد ۱۴۰۳
  • روزهای: پنجشنبه
  • ساعت: ۱۷-۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

بی‌ثبات‌کاران، کسب‌وکارهای خرد و خانوارهایی از طبقات متوسط و فقیر از گروه‌هایی هستند

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.