تارا اله‌وردی

تارا اله‌وردی متولد سال ۱۳۶۵، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته‌ی قوم‌موسیقی‌شناسی از دانشگاه هنر تهران، نوازنده‌ی تار و سه‌تار است. او از سال ۱۳۷۲ نوازندگی سه‌تار را نزد بهروز همتی آغاز کرد و نزد مسعود شعاری ادامه داد. در پی آن، تار را از اساتیدی چون داریوش طلائی، مجید کیانی و محمدرضا لطفی فرا گرفت و نزد آنها دوره‌های تکمیلی ردیف (دورهی عالی و میرزاعبدالله) را گذراند. مطالعات او بیشتر در حوزهی موسیقی مناطق کرد و لک نشین بوده است و در این باره مقاله‌ی «مقایسه‌ی سه شیوه‌ی تنبور‌نوازی در مناطق صحنه، گوران و لکستان» در مجله‌ی هنرموسیقی و مقاله‌ی «ویژگی‌های قطعاتی از موسیقیِ تنبور که با رقص همراهی می‌شود»، که در کنفرانس ایرانیکا به چاپ رسیده است. او همچنین در حوزه‌ی موسیقی کلاسیک ایرانی مقالات و نوشته‌هایی درباره‌ی ردیف میرزا عبدالله و علی اکبر شهنازی دارد؛ از آن جمله گفتگو با حسین علیزاده و داریوش طلایی درباره‌ی حضور علی اکبر شهنازی در هنرستان موسیقی، فصلنامه‌ی موسیقی ماهور، سرآمدان موسیقی کلاسیک ایرانی، فصلنامه‌ی نگاه نو، یادداشتی به یاد حسین دهلوی، مدخل علی اکبر شهنازی در بنیاد دایره المعارف اسلامی، تاثیر نور‌علی برومند در تدوین ردیف میرزا عبدالله در مقایسه با اجرای اسماعیل قهرمانی، را می‌توان نام برد. وی همچنین در کنسرت‌های پژوهشی، تک‌نوازی و گروهی شرکت داشته است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • تارا اله‌وردی - ردیف میرزاعبدالله : بررسی نظری و کاربرد عملی
  • تارا اله‌وردی - درک و دریافت موسیقی کلاسیک ایرانی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.