سینا صنایعی

سینا صنایعی (تهران ۱۳۷۴) موسیقی‌شناس، سه‌تارنواز و پژوهش‌گر موسیقی کلاسیک ایرانی است. او دانش‌آموخته‌ی موسیقی‌شناسی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است. عمده‌ی فعالیت‌های او بر ویژگی‌های ساختاری و امکانات بالقوه‌ی موسیقی کلاسیک ایرانی متمرکز بوده و در این راستا مقالاتی به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسانده است. به عنوان مهم‌ترین عناوین می‌توان به «انتظامِ مُدالِ دستگاه و تأثیر آن بر نمودِ موجودیّت‌های مُدال و امکان گسترش کارگان»، «واکاوی امکانات بالقوّه و بالفعلِ هم‌آمیزی مُدال برای گسترش کارگان موسیقی کلاسیک ایرانی» و «مفهوم ملودیک سِیر در موسیقی کلاسیک ایرانی» اشاره کرد که مورد آخر به زبان انگلیسی و در نشریه‌ی موسیقی‌شناسی راست به سردبیری پروفسور والتر فلدمن منتشر شده است. همچنین او تا به امروز دوره‌های متعددی تحت عنوان «درک و دریافت موسیقی کلاسیک ایرانی» برگزار کرده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • سینا صنایعی - انتظام مُدال دستگاه: امکانی بالقوه در موسیقی کلاسیک ایرانی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.