پوریا جهانشاد

پوریا جهانشاد پژوهشگر مطالعاتِ شهری انتقادی و هنر معاصر است و تمرکز عمده‌ی حوزه‌ی نوشتاری و آموزشیِ او طی سال‌های اخیر رابطه‌ی متقابل هنر، شهر، جامعه و سازوکارهای سیاست‌ورزی خلاقانه است. از او تاکنون مقالات متعددی در کتاب‌ها و فصلنامه‌های مختلف منتشرشده و در سمپوزیوم‌ها، سمینارها و همایش‌های علمی و مطالعاتی گوناگونی به ‌عنوان داور، سخنران و مدرس حضور داشته است. در حوزه‌ی سینمای مستند و تجربی او به‌عنوانِ نویسنده‌ی همکار در کتابهای «سینمای تجربی»(نشر جامعه نو/۱۳۹۲)، «از نیش تا نوش»(نشر نیلوفر/ ۱۳۹۶) و «واقعیت و تخیل در سینمای مستند»(نشر یزدا/۱۳۹۶) همکاری داشته است و در حال حاضر مسئولیت دبیری، گردآوری و نویسندگی مجموعه‌ای چهارجلدی تحت عنوان «بازخوانی انتقادی شهر»(نشر روزبهان) را بر عهده دارد که به موضوعات «حکمرانی شهری»، «اقتصاد سیاسی شهر»، «مرکز و حاشیه» و «بازخوانی تاریخ‌نگاری شهری» اختصاص دارد. جهانشاد ضمناً مدیرِ گروه «رخداد تازه مستند» است که به همراه جمعی از جامعه‌شناسان و هنرمندان به شکل تخصصی درزمینه‌ی بازخوانی انتقادیِ سازوکارهای مستندنگاری فعالیت دارند. این گروه طی چهار سال گذشته هفتاد و شش نشست پژوهشی در زمینه‌هایی چون «جنسیت و قدرت»، «شهر و انسانِ‌ شهری»، «زیستِ غیررسمی»، «شهر، معماری و سیاست‌ورزی»، «سرپناه»، «بازخوانیِ انتقادی نظام آموزش رسمی» و «جنبش‌های اجتماعی» برگزار کرده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • پوریا جهانشاد - هنر غیر رسمی و غیررسمی‌سازی هنر؛ اندیشه‌هایی در باب سیاست‌ورزی‌های خلاقانه در فضای عمومی
  • پوریا جهانشاد - تهران و سازوکارهای تولید آن؛ مروری انتقادی بر نقش هنر در ساخت تخیلات شهری

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.