کوثر کریمی‌پور

کوثر کریمی‌پور فارغ‌التحصیل دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه مک‌مستر و پسادکتری شبکه‌های پیچیده و علمِ داده‌ی اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی است. او در سال‌های اخیر بر مطالعه در حوزه‌ی فقر و سیاست‌گذاری متمرکز بوده است و از سال ۱۳۹۸ تاکنون، در وازرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور مشغول به تحقیق بوده است. ترسیم نقشه‌ی فقر در ایران، راه‌اندازی پنجره‌ واحد رفاه اجتماعی، و ایجاد هماهنگی میان ذی‌نفعان این حوزه از طریق تسهیل گفتگو برای شکل‌گیری نهاد اجماع‌ساز، از جمله فعالیت‌هایی است که در همکاری با این نهادها به انجام می‌رساند.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • کوثر کریمی‌پور - نگاهی به تحول فقر و سیاست‌های فقرزدایی در ایران امروز

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.