جیران گاهان

جیران گاهان در حال حاضر استادیار دپارتمان تاریخ و ادیان در دانشگاه آلبرتا است. او تحصیلات خود را در مقطع دکتری در رشته‌ی مطالعات ادیان در دانشگاه تورنتو به پایان رسانید. قبل از آن دوره‌ی کارشناسی ارشد را در رشته‌ی مطالعات فرهنگیِ دانشگاه زبان‌های خارجه‌‌ی حیدرآباد سپری کرد. حوزه‌ی تخصص وی تاریخ اجتماعی و سیاسیِ ایران، میانِ دو انقلابِ مشروطه و انقلاب سال پنجاه و هفت است. پژوهش او شامل تاریخ‌نگاری خُرد و مردم‌شناسانه‌ی اقشاری ا‌ست که در حاشیه‌ی قدرت تعریف می‌شوند، اقشاری که در حافظه و تاریخ جمعی ما حضورِ ناچیزی دارند. تاکید او بر روشی است متمرکز بر سندخوانی، رویکردِ از پایین به بالا به تاریخ‌نگاریِ سیاسی، و ارتباط تنگاتنگ آن با تاریخِ اجتماعی و زندگی روزمره.

تاریخِ قرن اخیر ایران در سلطه‌ی روایت‌های کلانِ دولت‌مردان است و تاریخی‌ دولت‌محور. از این رو جیران گاهان در پژوهش‌هایش با جابه‌جا کردن کانون و حاشیه‌ی تاریخ، سعی بر بازنگاریِ این روایات و تمرکززدایی از دولت‌نگاریِ دولت‌محور دارد. او هم‌اکنون مشغول به پایان رساندن کتابی است پژوهشی در بابِ تاریخِ کارگران جنسیِ تهران. این کتاب با پررنگ کردن بخشی از جامعه که کم‌تر به آن پرداخته شده، سعی در ارائه‌ی روایتی نو از تاریخ شهر، قانون، و موسسات بهداشتی و خدمات اجتماعی در تهران دارد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • جیران گاهان -قلعه: قانون، اخلاق عمومی و تخیل جمعی در شهر نو

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.