فوآد ترشیزی

فوآد ترشیزی عضو هیأت علمی دپارتمان تاریخ هنر مدرسه‌ی دیزاین رودآیلند است. او دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی دکتری از مؤسسه‌ی ادبیات تطبیقی و اجتماع و دپارتمان ادبیات و فرهنگ خاورمیانه و آسیای دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک است. رساله‌ی دکتری ترشیزی که مبنای کتابی‌ست که فعالیت‌های پژوهشی او اکنون بر آن متمرکز است، به هنر معاصر ایران و اخلاق جهان‌شهری خوانش در تاریخ هنر می‌پردازد. آثار ترشیزی در نشریات متعددی از جمله مطالعات ایران (راتلج، لندن)، مطالعات تطبیقی آسیای جنوبی، افریقا، و خاورمیانه (دانشگاه دوک، دورهام)، فصلنامه‌ی هنر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران) و فصلنامه‌ی حرفه‌: هنرمند (تهران) به چاپ رسیده‌اند. حوزه‌های مطالعاتی او هنر معاصر ایران، تاریخ‌نگاری تاریخ هنر، نظریات تصویر، تاریخ‌های دیدن و نابینایی، مطالعات پسااستعماری، و نظریات ترجمه است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر فوآد ترشیزی - نظریات تصویر

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.