فلورا عسکری‌زاده

فلورا عسکری‌زاده متولد شیراز در سال ۱۳۶۰، فارغ‌التحصیل دکتری فلسفه‌ی تربیت از دانشگاه تهران است. او تز دکترایش را درباره‌ی پدیدارشناسی بیلدونگ از منظر هایدگر نوشته و از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه تهران، در حوزه‌ی فلسفه‌ی قاره‌ای با تأکید بر هایدگر و متفکران چپ نو، مشغول به تدریس بوده است. برخی پژوهش‌های او در حوزه‌ی اندیشه‌ی هایدگر، به فارسی و انگلیسی و به صورت مقاله در نشریات مختلف چاپ شده است. همچنین از او ترجمه‌ی کتاب‌های سیاست، بت‌وارگی و حقوق بشر از مایکل ایگناتیف، بحران‌های جمهوریت از هانا آرنت، پدیدارشناسی تربیت از دال‌آلبا، بازجست‌های تربیتی مارتین هایدگر از استفان هاج، و یکی از مهم‌ترین تفاسیر هستی و زمان هایدگر با عنوان «سوژه و دازاین» از ویلهلم فون‌هرمان (برگردان از زبان آلمانی) به چاپ رسیده است. اکنون نیز علاوه بر تدریس و پژوهش در حوزه‌ی پدیدارشناسی، ترجمه‌ی اثری درباره‌ی «دازاین دانشجو و معلم» را در دست دارد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • فلورا عسکری‌زاده - بررسی پدیده‌ی دِل کَندن از اینجا و اکنون؛ با نگاهی به مفاهیم «تعلق داشتن» و «در نسبت بودن» از منظر هایدگر

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.