علیرضا خزائی

علیرضا خزائی فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبائی است و رساله‌ی دکتری خود را به مطالعه‌ی گذار به سرمایه‌داری در ایران قاجاری اختصاص داده است. این رساله که مبنای دوره‌ی آموزشی فعلی قرار گرفته است به زودی در قالب کتاب نیز منتشر خواهد شد و قرار است نخستین مجلد از مجموعه‌ای باشد که به مطالعه‌ی گذار به سرمایه‌داری در ایران (از دوران قاجار تا پهلوی) می‌پردازد. خزائی هم‌چنین به ترجمه‌ی آثاری در زمینه‌ی تحولات سنت ماتریالیسم تاریخی و مطالعات موسوم به بحث گذار به سرمایه‌داری نیز پرداخته است. ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی از پری اندرسون، نقدی بر مارکسیسم نواسمیتی از رابرت برنر (ترجمه به همراه محمدصادق فلاح‌پور)، غرب چگونه حاکم شد: خاستگاه‌های ژئوپولتیک سرمایه‌داری از الکساندر آنیه‌واس و کرم نیشانجی‌اوغلو، در مسیر ماتریالیسم تاریخی از پری اندرسون، سپیده‌دمان همه‌چیز: تاریخ جدید نوع بشر از دیوید گریبر و دیوید ونگرو (ترجمه به همراه حسن مرتضوی و مهدی صابری) از آن جمله‌اند.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • گذار ایران به سرمایه‌داری در قرن طولانی نوزدهم

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.