دکتر لیلا پاپلی یزدی - گفتگوها و روایت‌ها: روش‌شناسی و نظریه در علوم انسانی و اجتماعی

گفتگوها و روایت‌ها: روش‌شناسی و نظریه در علوم انسانی و اجتماعی

  • تاریخ شروع: ۲۴ تیر ۱۴۰۰
  • روزهای: پنجشنبه‌
  • ساعت: ۱۶-۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین

همانطور که کارل یاسپرس در کتاب ایده‌ی دانشگاه می‌نویسد، مفاهمه و گفتگو در آکادمی و بالاخص در علوم انسانی و اجتماعی مسأله‌ی مهمی است. پس از او نیز متفکران بسیاری بالاخص با رویکرد پسااستعماری، گفتگو در ساحت علوم انسانی و همچنین شنیدن و پذیرش روایت‌های گوناگون از یک موضوع را امری اساسی در راه رهایی‌بخشی فرض می‌کنند.
از آنجا که امروز در فضای دانشگاهی ما، به دلیل افول علوم انسانی و اجتماعی و همچنین سانسور کمتر امکان گفتگو میسر است، در کارگاه «گفتگوها و روایت‌ها» تلاش می کنیم این امکان را فراهم کنیم. در شش جلسه کارگاه این دوره به دو مسأله‌ی کلی خواهیم پرداخت. نخست طرح‌های پژوهشی شرکت‌کنندگان را به صورت کارگاهی و گفتگویی مورد بحث و مداقه قرار می‌دهیم. بسته به تعداد مخاطبین بررسی طرح‌ها بین سه تا چهار جلسه خواهد بود.
نکته‌ی محوری بحث‌ها در این جلسات، روش‌شناسی پژوهش‌های به اشتراک‌گذاشته و همچنین بررسی نظری آنها با دیدگاه انتقادی خواهد بود. هدف ما از این گفتگوها، ارتقای سطح طرح‌های پژوهشی شرکت کنندگان با استفاده از تجربیات گروهی است. در جلسات پایانی کارگاه، با هدف کسب شناخت بیشتر از روش‌های روایی گوناگونْ به مباحث عملی‌تری در حیطه‌ی علومِ انسانی و اجتماعی خواهیم پرداخت و در این جلسات هم به روش کارگاهی وفادار خواهیم بود.
این دوره برای دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم اجتماعی (انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و مردم‌نگاری و مطالعاتِ فرهنگی) و همچین رشته‌های علوم انسانی (تاریخ، باستان‌شناسی، جغرافیا، روان‌شناسی) مناسب است و شرکت‌کنندگان عزیز لازم است پیش از آغاز دوره طرح‌های پژوهشی خود را با مدرس دوره به اشتراک بگذارند.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.