پوریا جهانشاد - هنر غیر رسمی و غیررسمی‌سازی هنر؛ اندیشه‌هایی در باب سیاست‌ورزی‌های خلاقانه در فضای عمومی

هنر غیررسمی و غیررسمی‌سازی هنر

  • تاریخ شروع: نیمه اول مردادماه ۱۳۹۹
  • روزهای: دوشنبه
  • ساعت: ۱۸ تا ۲۱
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

«هنر غیر رسمی» پروژه‌ای در جریان است که توسط پوریا جهانشاد طی چند سال اخیر به شکل نظری در حال تدوین است و در پژوهش‌های انضمامی و در قالب نوشتار و نشست، بازخوانی می‌شود و بسط پیدا می‌کند. نتیجتاً هدف از برگزاری کارگاه برای این پروژه نه ارائه‌ی مبانی از پیش موجود و تثبیت شده در یک نظام دانش، بلکه هم اندیشی در قالبی تازه و بر اساس افق‌هایی است که به هنر همچون ابزاری برای تغییر ساختارهای موجود می نگرد. بنابراین احتمالاً این کارگاه می‌تواند برای کسانی مفید باشد که به دنبال سنجش اثربخشی هنر و در پی شناسایی امکان‌هایی هستند که در خارج از دنیای محصورشده‌ی هنرِ امروز توسط نهادها و آکادمی‌ها خود را بروز می‌دهند؛ جایی که بشود بی‌تقدس‌بخشی و بی‌تمایزیابی بین اشکال مختلف سیاست‌ورزیِ خلاقانه، به امکان تغییر اجتماعی اندیشید.
پیش نیازها: در قدم اول تنها پیش نیاز، وجود پرسش‌ها و دغدغه‌های سیاسی-اجتماعی نزد شرکت کنندگان است و در قدم بعد، آگاهی به اهمیت رویکردهای میان رشته‌ای در عرصه‌ی هنر و پیوندهایی که بین مطالعات انتقادی در حوزه‌ی شهر و جامعه‌شناسی با هنر وجود دارد.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.