علیرصا جمشیدی - نسبت انسان با حقیقت - بازخوانی متون عرفان ایرانی-اسلامی قرون شش و هفت هجری قمری

نسبت انسان با حقیقت

  • تاریخ شروع: نیمه دوم تیرماه ۱۳۹۹
  • روزهای: دو‌شنبه‌
  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۱۳
  • دوره به صورت: آنلاین

اگر برای تعمق و رهیافتِ نسبت انسان با حقیقت، نخست با این پرسش‌ها مواجه شویم که انسان چیست؟ چگونه می‌اندیشد؟ حدود و توان اندیشه‌اش کدام‌ا‌ند؟ حقیقت چیست؟ و آنگاه نسبت انسان با حقیقت چیست؟؛ با عنوانی سترگ مواجه شده‌ا‌‌یم، با دامنه‌ای بس فراخ و عمیق و چندبعدی که گستره‌های وسیع و چندوجهی از تاریخ تفکر را دربر می‌گیرد. اما اگر این عنوان را همراه با پرسش‌های مطروحه‌اش، برابر نحوه‌ای از جهان‌بینی، اندیشه و عملکرد، با اتکا به روشی خاص، قرار دهیم، آن‌هم در زمانی معلوم، یعنی عرفان ایرانی اسلامی قرن ششم و هفتم؛ شاید بتوانیم به‌نحوی به پاسخ‌هایی محتمل در این حوزه، با توجه به این مجال دست یابیم و پرتویی از این فرصت، به چنگ آوریم.
این دوره‌  به بازخوانی متون عرفانی قرن شش و هفت می‌پردازد. در  سه جلسه نخست که در زیر ذکر شده اند، به طور اجمالی به روش‌شناسی پرداخته خواهد شد که بازخوانی این متون بر آنها متکی است. همچنین این درس‌گفتار، آراء ارنست کاسیرر درباره‌ی صورت‌های نمادین اسطوره و زبان را مورد نظر قرار می‌دهد و به بررسی جان‌مایه‌ها، پای‌بست‌ها در ارجاعاتی چند به متون عرفانی دوره‌ی تاریخی مذکور می‌پردازد.

روش: اسطوره شناسی، پدیدارشناسی، هرمنوتیک

جلسه اول: روش و مباحث – اسطوره شناسی، پدیدارشناسی، هرمنوتیک

جلسه دوم: تفکر اسطوره‌ای – آگاهی اسطوری و نقش آن در حیات فکری انسان و جوامع با توجه به آراء ارنست کاسیرر (صورت‌های نمادین اسطوره و زبان)

جلسه سوم: جان‌مایه‌ها، پای‌بست‌ها و ارجاعات عرفان ایرانی-اسلامی

 

 

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.